Skład Rady

Rada Osiedla

Kontakt w sprawach wymagających uwagi całej Rady Osiedla

POROCH Zbigniew Przewodniczący

E-mail

email icon

SKOCZEK Karolina Wiceprzewodnicząca
SZULC Katarzyna Wiceprzewodnicząca
POŁAWSKA Maria Sekretarz

Komisja Rewizyjna Rady Osiedla Żoliborz III

Kontakt w sprawach kontroli działalności administracji osiedla

PISKORSKI Grzegorz Przewodniczący

E-mail

email icon

BŁACHOWICZ Witold
JURCZAK Krystyna
ŁUĆ Marcin
POŁAWSKA Maria

Komisja GZM Rady Osiedla WSM Żoliborz III

Kontakt w sprawach potrzeb remontowych, inwestycji, zieleni itp.

SADOWSKI Sławomir Przewodniczący

E-mail

email icon

OSTROWSKI Łukasz
POROCH Zbigniew
SULICH Janusz
SYPNIEWSKA Elżbieta
SZULC Katarzyna

Komisja Spraw Społecznych Rady Osiedla WSM Żoliborz III

Kontakt w sprawach zapomóg, orzeczeń o niepełnosprawności oraz szeroko rozumianych spraw społecznych

NAWROT Ewa Przewodnicząca

E-mail

email icon

PAWLAK Dariusz
SAPA Janusz
STACHOWSKA Jolanta
URBAN Laura

Komisja Dialogu i Integracji Rady Osiedla WSM Żoliborz III

Kontakt w sprawach spotkań sąsiedzkich, konsultacji z mieszkańcami i dostępu do informacji

OSTROWSKI Łukasz Przewodniczący

E-mail

email icon

SKOCZEK Karolina
SULICH Janusz