Trzy przetargi Żoliborz IV

Administracja Osiedla Żoliborz IV
przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie

ogłasza przetarg nieograniczony na:
 1. Doposażenie placów zabaw; Naprawa i konserwacja istniejących zabawek;
  Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Przasnyskiej 14a/16b/16a.
 2. Remont klatek schodowych w 2 budynkach mieszkalnych.
 3. Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych elewacji w 2 pawilonach handlowych oraz 1 budynku mieszkalnego; Wykonanie projektu ślusarki aluminiowej w 2 lokalach usługowych w budynku przy ul. Broniewskiego 21.

  Czytaj więcej...

Wynajem lokalu użytkowego o pow. 190,89 m²

  WSM Administracja Osiedla Żoliborz IV

01 – 736 Warszawa, ul. Dolnośląska 3

zaprasza do wynajmu lokalu użytkowego:

 1. Broniewskiego 7 – lokal o powierzchni 190,89 m2znajdujący się w pawilonie usługowym z osobnym wejściem, na poziomie I pietra, wyposażony w węzeł sanitarny, instalację c.o., wod. – kan., elektryczną z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, biurową itp.

  Czytaj więcej...

Remont chodników i ciągów pieszych

Administracja Osiedla Żoliborz IV

przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Remont chodników i ciągów pieszo – jezdnych na terenie Osiedla Żoliborz IV.

Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Zamawiającego w cenie 50 zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 16 1020 1156 0000 7602 0006 5979; Dział Techniczny  pok.  nr 14 ( I piętro) w godzinach 8-15.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 26.05.2017 roku do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi:  26.05.2017 roku o godz. 1000.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dostawa i montaż ogrodzenia ogródków przy 15 budynkach.

Administracja 

Osiedla Żoliborz IV

przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Dostawa i montaż ogrodzenia ogródków przy 15 budynkach.
 2. Wymiana wewnętrznej instalacji gazu w budynku przy ul. Elbląskiej 10.
 3. Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 2 budynkach.

Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Zamawiającego w cenie 50 zł za każde w/w zadanie, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 16 1020 1156 0000 7602 0006 5979; Dział Techniczny  pok.  nr 14 ( I piętro) w godzinach 8-15.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 31.05.2017 roku do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi: 31.05.2017 roku: I część - o godz. 10:00, II część - o godz. 10:30,
 III część - o godz. 11:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn