Wykonanie remontu 3 altan śmietnikowych należących do zasobów Administracji WSM Osiedla Żoliborz IV.

Administracja Osiedla Żoliborz IV

przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Wykonanie remontu 3 altan śmietnikowych należących do zasobów Administracji WSM Osiedla Żoliborz IV.
 2. Modernizacja instalacji oświetleniowej części wspólnych na energooszczędne w 6 budynkach mieszkalnych.

  Czytaj więcej...

Doposażenie drzwi korytarzowych wewnętrznych w instalację domofonową w 3 budynkach mieszkalnych.

Administracja Osiedla Żoliborz IV

przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Doposażenie drzwi korytarzowych wewnętrznych w instalację domofonową w 3 budynkach mieszkalnych.
 2. Wymiana lamp oświetleniowych zewnętrznych na terenie Osiedla Żoliborz IV.

  Czytaj więcej...

Remont klatki schodowej

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa , Administracja
Osiedla Żoliborz IV przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Remont klatki schodowej nr 1 w budynku przy ul. Krasińskiego 38 znajdującego się w zasobach WSM Żoliborz IV.
  1. Remont klatki z wymianą oświetlenia
  2. Przebudowa instalacji wodociągowej

Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Zamawiającego w cenie 50 zł po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 16 1020 1156 0000 7602 0006 5979; Dział Techniczny  pok.  nr 14 ( I piętro) w godzinach 8-15.

Czytaj więcej...

Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej w 2 budynkach

Administracja
Osiedla Żoliborz IV przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej w 2 budynkach mieszkalnych należących do zasobów Administracji Osiedla Żoliborz IV.
 2. Rozbudowa dwóch altan śmietnikowych oraz budowa dwóch nowych altan śmietnikowych.

  Czytaj więcej...

Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego Przasnyska 22

WSM Administracja Osiedla Żoliborz IV

01 – 736 Warszawa, ul. Dolnośląska 3

zaprasza do konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego:

 1. Przasnyska  22 – lokal o powierzchni 32,01 m2znajdujący się w budynku mieszkalnym, na poziomie pomieszczeń piwnicznych, wyposażony w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospodarczą, biurową itp. 

Oferty powinny zawierać rodzaj prowadzonej działalności, propozycję stawki czynszu najmu (netto) za 1m² powierzchni lokalu (bez mediów), aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami.

Czytaj więcej...

Naprawa elewacji budynku przy ul. Broniewskiego 17, remont balkonów w 5 budynkach mieszkalnych.

Administracja Osiedla Żoliborz IV

przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Naprawa elewacji budynku przy ul. Broniewskiego 17.
 2. Remont balkonów w 5 budynkach mieszkalnych.

  Czytaj więcej...

Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego Elbląska 37

WSM Administracja Osiedla Żoliborz IV

01 – 736 Warszawa, ul. Dolnośląska 3

zaprasza do konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego:

 1. Elbląska 37 – lokal o powierzchni 38,73 m2znajdujący się w budynku mieszkalnym, na parterze budynku z osobnym wejściem, wyposażony w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospodarczą, działalność handlowo-usługową, biurową itp. 

Oferty powinny zawierać rodzaj prowadzonej działalności, propozycję stawki czynszu najmu (netto) za 1m² powierzchni lokalu (bez mediów), aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami.

Czytaj więcej...

Dostawa i montaż ogrodzenia ogródków.

Administracja Osiedla Żoliborz IV

przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Dostawa i montaż ogrodzenia ogródków przy 15 budynkach.
 2. Wymiana pionów kanalizacyjnych metodą odtworzeniową w 4 budynkach.

  Czytaj więcej...

Wynajem lokalu użytkowego o pow. 190,89 m²

  WSM Administracja Osiedla Żoliborz IV

01 – 736 Warszawa, ul. Dolnośląska 3

zaprasza do wynajmu lokalu użytkowego:

 1. Broniewskiego 7 – lokal o powierzchni 190,89 m2znajdujący się w pawilonie usługowym z osobnym wejściem, na poziomie I pietra, wyposażony w węzeł sanitarny, instalację c.o., wod. – kan., elektryczną z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, biurową itp.

  Czytaj więcej...

Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej

Administracja
Osiedla Żoliborz IV przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej w 4 budynkach mieszkalnych należących do zasobów Administracji Osiedla Żoliborz IV.

Modernizacja tablic głównych elektrycznych w 3 budynkach mieszkalnych       należących do zasobów WSM Żoliborz IV w Warszawie.

 1. Modernizacja instalacji oświetleniowej części wspólnych na energooszczędne       w 6 budynkach mieszkalnych należących do zasobów Administracji Osiedla      Żoliborz IV w Warszawie.

  Czytaj więcej...