Remont klatki schodowej

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa , Administracja
Osiedla Żoliborz IV przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Remont klatki schodowej nr 1 w budynku przy ul. Krasińskiego 38 znajdującego się w zasobach WSM Żoliborz IV.
  1. Remont klatki z wymianą oświetlenia
  2. Przebudowa instalacji wodociągowej

Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Zamawiającego w cenie 50 zł po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 16 1020 1156 0000 7602 0006 5979; Dział Techniczny  pok.  nr 14 ( I piętro) w godzinach 8-15.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego Przasnyska 22

WSM Administracja Osiedla Żoliborz IV

01 – 736 Warszawa, ul. Dolnośląska 3

zaprasza do konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego:

 1. Przasnyska  22 – lokal o powierzchni 32,01 m2znajdujący się w budynku mieszkalnym, na poziomie pomieszczeń piwnicznych, wyposażony w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospodarczą, biurową itp. 

Oferty powinny zawierać rodzaj prowadzonej działalności, propozycję stawki czynszu najmu (netto) za 1m² powierzchni lokalu (bez mediów), aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami.

Czytaj więcej...

Trzy przetargi Żoliborz IV

Administracja Osiedla Żoliborz IV
przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie

ogłasza przetarg nieograniczony na:
 1. Doposażenie placów zabaw; Naprawa i konserwacja istniejących zabawek;
  Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Przasnyskiej 14a/16b/16a.
 2. Remont klatek schodowych w 2 budynkach mieszkalnych.
 3. Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych elewacji w 2 pawilonach handlowych oraz 1 budynku mieszkalnego; Wykonanie projektu ślusarki aluminiowej w 2 lokalach usługowych w budynku przy ul. Broniewskiego 21.

  Czytaj więcej...

Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego Elbląska 37

WSM Administracja Osiedla Żoliborz IV

01 – 736 Warszawa, ul. Dolnośląska 3

zaprasza do konkursu ofert na wynajem lokalu użytkowego:

 1. Elbląska 37 – lokal o powierzchni 38,73 m2znajdujący się w budynku mieszkalnym, na parterze budynku z osobnym wejściem, wyposażony w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność gospodarczą, działalność handlowo-usługową, biurową itp. 

Oferty powinny zawierać rodzaj prowadzonej działalności, propozycję stawki czynszu najmu (netto) za 1m² powierzchni lokalu (bez mediów), aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami.

Czytaj więcej...

Wynajem lokalu użytkowego o pow. 190,89 m²

  WSM Administracja Osiedla Żoliborz IV

01 – 736 Warszawa, ul. Dolnośląska 3

zaprasza do wynajmu lokalu użytkowego:

 1. Broniewskiego 7 – lokal o powierzchni 190,89 m2znajdujący się w pawilonie usługowym z osobnym wejściem, na poziomie I pietra, wyposażony w węzeł sanitarny, instalację c.o., wod. – kan., elektryczną z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, biurową itp.

  Czytaj więcej...

Remont domofonów w 21 budynkach

Administracja Osiedla Żoliborz IV przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Remont domofonów w 21 budynkach należących do Osiedla Żoliborz IV w Warszawie.

  Czytaj więcej...

Dostawa i montaż ogrodzenia ogródków przy 15 budynkach.

Administracja 

Osiedla Żoliborz IV

przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Dostawa i montaż ogrodzenia ogródków przy 15 budynkach.
 2. Wymiana wewnętrznej instalacji gazu w budynku przy ul. Elbląskiej 10.
 3. Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 2 budynkach.

Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Zamawiającego w cenie 50 zł za każde w/w zadanie, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 16 1020 1156 0000 7602 0006 5979; Dział Techniczny  pok.  nr 14 ( I piętro) w godzinach 8-15.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 31.05.2017 roku do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi: 31.05.2017 roku: I część - o godz. 10:00, II część - o godz. 10:30,
 III część - o godz. 11:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

 

Wykonanie miejsc postojowych oraz naprawa nawierzchni z kostki brukowej

Administracja Osiedla Żoliborz IV

przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Wykonanie miejsc postojowych oraz naprawa nawierzchni z kostki brukowej na terenie należącym do zasobów Administracji WSM Osiedla Żoliborz IV.
 2. Dostawa i montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych w 3 budynkach mieszkalnych oraz dostawa i montaż stolarki i ślusarki w lokalach usługowych.

  Czytaj więcej...

Remont chodników i ciągów pieszych

Administracja Osiedla Żoliborz IV

przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Remont chodników i ciągów pieszo – jezdnych na terenie Osiedla Żoliborz IV.

Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Zamawiającego w cenie 50 zł, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 16 1020 1156 0000 7602 0006 5979; Dział Techniczny  pok.  nr 14 ( I piętro) w godzinach 8-15.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 26.05.2017 roku do godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi:  26.05.2017 roku o godz. 1000.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.