Remont klatki schodowej

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa , Administracja
Osiedla Żoliborz IV przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. Remont klatki schodowej nr 1 w budynku przy ul. Krasińskiego 38 znajdującego się w zasobach WSM Żoliborz IV.
    1. Remont klatki z wymianą oświetlenia
    2. Przebudowa instalacji wodociągowej

Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Zamawiającego w cenie 50 zł po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 16 1020 1156 0000 7602 0006 5979; Dział Techniczny  pok.  nr 14 ( I piętro) w godzinach 8-15.

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 03.08.2017 roku do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi: 03.08.2017 roku: o godz. 10:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn