Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej

Administracja
Osiedla Żoliborz IV przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej w 4 budynkach mieszkalnych należących do zasobów Administracji Osiedla Żoliborz IV.

Modernizacja tablic głównych elektrycznych w 3 budynkach mieszkalnych       należących do zasobów WSM Żoliborz IV w Warszawie.

  1. Modernizacja instalacji oświetleniowej części wspólnych na energooszczędne       w 6 budynkach mieszkalnych należących do zasobów Administracji Osiedla      Żoliborz IV w Warszawie.

 

Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Zamawiającego w cenie 50 zł za każde w/w zadanie po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 16 1020 1156 0000 7602 0006 5979; Dział Techniczny  pok.  nr 14 ( I piętro) w godzinach 8-15.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 11.08.2017 roku do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi: 11.08.2017 roku: I część - o godz. 10:00,
 II część - o godz. 11:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.