Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej w 2 budynkach

Administracja
Osiedla Żoliborz IV przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. Modernizacja instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej w 2 budynkach mieszkalnych należących do zasobów Administracji Osiedla Żoliborz IV.
  2. Rozbudowa dwóch altan śmietnikowych oraz budowa dwóch nowych altan śmietnikowych.

Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Zamawiającego w cenie 50 zł za każde w/w zadanie, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 16 1020 1156 0000 7602 0006 5979; Dział Techniczny  pok.  nr 14 ( I piętro) w godzinach 8-15.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 4.09.2017 roku do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi: 4.09.2017 roku: I część - o godz. 10:00, II część - o godz. 10:30.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.