Doposażenie drzwi korytarzowych wewnętrznych w instalację domofonową w 3 budynkach mieszkalnych.

Administracja Osiedla Żoliborz IV

przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. Doposażenie drzwi korytarzowych wewnętrznych w instalację domofonową w 3 budynkach mieszkalnych.
  2. Wymiana lamp oświetleniowych zewnętrznych na terenie Osiedla Żoliborz IV.

Materiały przetargowe do nabycia w siedzibie Zamawiającego w cenie 50 zł za każde w/w zadanie, po okazaniu potwierdzenia wpłaty na konto: 16 1020 1156 0000 7602 0006 5979; Dział Techniczny  pok.  nr 14 ( I piętro) w godzinach 8-15.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 8.09.2017 roku do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi: 8.09.2017 roku: I część - o godz. 10:00, II część - o godz. 10:30.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn