Skład Rady

SKŁAD RADY OSIEDLA WSM ŻOLIBORZ IV
Kadencja 2014 – 2017 r.


1. Szabelak Paweł Przewodniczący Rady Osiedla
2. Koźlicka Elżbieta Z-ca Przew. Rady Osiedla
3. Krasuska-Zwierzchowska Beata Z-ca Przew. Rady Osiedla
4. Cygan Dominik Sekretarz Rady Osiedla
5. Anna Kaczmarska Przew. Komisji Rewizyjnej
6. Derdzikowski Michał Przew. Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
7. Smaga Kamil Przew. Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa i Porządku
8. Raciborska-Modrzejewska Urszula Przew. Komisji Lokali Mieszkalnych i Użytkowych z Windykacją
9. Jolanta Mrówczyńska Przew. Komisji Kulturalno-Społecznej
10. Banach Stanisław Członek Rady Osiedla
11. Dobrzańska Stefania Członek Rady Osiedla
12. Gawędzka Elżbieta Członek Rady Osiedla
13. Goryński Andrzej Członek Rady Osiedla
14. Górska Halina Członek Rady Osiedla
15. Zofia Sobieszczuk Członek Rady Osiedla
16. Lewandowski Mieczysław Członek Rady Osiedla
17. Sadowski Mieczysław Członek Rady Osiedla
18. Łochowski Leon Członek Rady Osiedla
19. Stanisławski Leszek Członek Rady Osiedla
20. Truszkowska Iwona Członek Rady Osiedla
21. Wielbut Monika Członek Rady Osiedla

 

 

Komisje problemowe ZIV 2016

 

harmonogram    dyurw