Malowanie klatek, Ciołkosza 1, 2A, 3, 5

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

  1. Elbląska 14, 01-737 Warszawa

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. Malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Ciołkosza 1, 2A, 3, 5

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Ciołkosza 4, 03-134 Warszawa w dniach: poniedziałek ÷ piątek w godz. 10°° ÷ 14°°.

Do kontaktów z oferentami upoważniony jest Pan Eugeniusz Nowak tel. 22 676 83 02

Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 20.000,00 zł.

Termin związania ofertą upływa po 45 dniach od daty otwarcia oferty.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – Kancelaria ul. Elbląska 14 pok. 7

do dnia 14.11.2017 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.11.2017 r. o godz. 12:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 32,00 m²

Administracja Osiedla Nowodwory WSM w Warszawie

ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 32,00 m² znajdującego się przy ul. Ciołkosza 2 w  Warszawie.

Lokal wyposażony jest w węzeł sanitarny, instalację centralnego ogrzewania oraz licznik elektryczny.

Oferty  należy składać w biurze przy ul. Ciołkosza 4, w godz. 8°° - 15°°, tel. (22) 676 83 02.

Joomla SEF URLs by Artio