Redakcja Życia WSM

Życie WSM

Wydawca: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

 Redaktor naczelna: Danuta Wernic (danuta.wernic@wp.pl, tel. 600 951 992)

Rada programowa: Adam Kalinowski (przewodniczący), Felicja Melon, Zbigniew Zieliński

Redaktor prowadzący: Bartłomiej Pograniczny

Dział Ogólno-Organizacyjny: boguslawa.rudzinska@wsm.pl, tel. 22 561 34 16

Za treść zamieszczanych ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Zastrzegamy sobie prawo do redagowania i skracania
nadsyłanych tekstów oraz do zmian w tytułach.

Na anonimowe listy nie odpowiadamy.

Joomla SEF URLs by Artio