SZANOWNI MIESZKAŃCY OSIEDLA WSM ŻOLIBORZ IV

SZANOWNI MIESZKAŃCY OSIEDLA WSM ŻOLIBORZ IV


Zapraszamy Państwa na spotkania z członkami Rady Osiedla Żoliborz IV w czasie dyżurów Rady, które będą się odbywać wg harmonogramu wiszącego na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych.
Aby usprawnić realizację spraw związanych z naszym wspólnym osiedlem, a najbardziej dotkliwych dla Państwa, prosimy o wypełnienie druku „PORA dla LOKATORA”. Pozwoli on na opis nurtujących Państwa zagadnień i będzie gwarantował, że sprawa zgłoszona nie zniknie. Druk będzie zamieszczony po uruchomieniu strony internetowej Osiedla. Będzie również dostępny w sekretariacie Rady Osiedla (pok. nr 21) oraz w trakcie naszych dyżurów (pok. nr 11) – oba w siedzibie Administracji Osiedla.
Zapraszamy Państwa również na spotkania Mieszkańców Osiedla, które planujemy organizować cykliczne raz na kwartał. O terminach i tematyce spotkań będziemy informować Państwa na bieżąco. Jednocześnie prosimy o zgłaszanie w sekretariacie Rady tematów szczególnie Państwa interesujących, które mogłyby być omówione na takich spotkaniach.
Przed Radą Osiedla obecnej kadencji stoi wiele wyzwań, spowodowanych zaległymi sprawami oraz nawarstwiającymi się nowymi. Chcielibyśmy razem z Państwem ustalać te najbardziej priorytetowe.
Mając nadzieję, że będzie to najodpowiedniejszą formą komunikacji z Państwem uprzejmie informujemy, że od miesiąca sierpnia 2017r. wszystkie nasze komisje robocze będą pracować bez udziału Mieszkańców.
      Anna Dymowska                                         Teresa Lubaszewska
/Sekretarz Rady Osiedla/                          /Przewodnicząca Rady Osiedla/

W „Szafirze” dzieje się

W „Szafirze” dzieje się

 

W ubiegłym roku w naszym Klubie dużo się działo. Trochę już o tym pisaliśmy. Teraz chcielibyśmy się pochwalić wydarzeniami z okresu świąteczno-noworocznego.

Otóż 3 grudnia odbyła się „Zabawa mikołajkowa dla dzieci”. Impreza została poprowadzona z fantazją przez Śnieżynkę i Św. Mikołaja. Nie było końca zabawom z tańcami i śpiewem, prezentami, konkursami i różnymi atrakcjami. Podziękowania za sfinansowanie imprezy należą się burmistrzowi dzielnicy Żoliborz, panu Krzysztofowi Bugli.

10 grudnia przed południem zawitała do Klubu „Pani Zima” z piękną opowieścią i warsztatami w ramach projektu „Bajkodzieło”. Było to kolejne udane spotkanie i wspólny, kreatywny czas dla rodziny – połączenie dobrej zabawy, edukacji i twórczej pracy.

Cykl „Bajkodzieła” prowadzony jest w naszym Klubie od marca 2016 roku przez Fundację Przystanek Twórczość. W sobotnie przedpołudnia bajarze snują piękne opowieści, a dzieci z rodzicami tworzą unikalne dzieła z nimi związane, m.in.: „Jak mama została Indianką”, „Opowieści z tykwy wzięte”, „Jaś i Małgosia, tradycyjne opowieści w nowej odsłonie”, „Tworzenie opowieści za pomocą piasku”, „Król Valemon zaklęty w białego niedźwiedzia”, „Baśnie z sakwy Beduina i lampy Alladyna”.

Świetna wiadomość z ostatniej chwili: projekt „Bajkodzieła” i bardzo popularne warsztaty „Twórczych dzieciaków” będą kontynuowane w Klubie przez kolejny rok – prosimy przyglądać się plakatom, odwiedzać stronę www.klub-szafir.pl i rezerwować telefonicznie miejsca dla swoich dzieci u pani Ewy z Klubu.

 

Wigilia dla mieszkańców osiedla Żoliborz IV odbyła się 10 grudnia. Na spotkaniu obecni byli prezes WSM Maciej Stasiełowicz i przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Włodarczyk, którzy przekazali serdeczne życzenia. W imieniu Rady Osiedla wystąpiła pani Elżbieta Koźlicka, składając mieszkańcom ciepłe sąsiedzkie życzenia na Święta i nowy rok.

Pięknie przygotowana sala została po brzegi wypełniona przez mieszkańców. Na każdego uczestnika czekała miła, świąteczna niespodzianka: bombka wykonana metodą decoupage (technika artystyczna polegająca na przyklejaniu do zdobionej powierzchni papierowych wzorów) lub robiona na szydełku ozdoba świąteczna – prace ręczne pań z Klubu Seniora. Wielki pokłon za robione z sercem świąteczne pamiątki.

Wigilijne spotkanie uświetnił występ słowno-muzyczny w wykonaniu utalentowanych mieszkańców naszego osiedla pod batutą pana Marka Tomczaka. Wybrzmiewały polskie kolędy, śpiewane przez solistów i chór wraz z mieszkańcami. Wielkie uznanie należy się za występ pana Leona Łochowskiego i całego zespołu.

 

Świętowaliśmy także z mieszkańcami całego Żoliborza 22 grudnia przed Urzędem Dzielnicy, w ramach uczestnictwa w partnerstwie lokalnym Nasz Żoliborz IV, do którego należymy. Nasze dzieci, a także osoby starsze i wolontariusze, wykonały piękne łańcuchy, które ozdobiły dzielnicową choinkę. Były występy, konkursy i wspólne śpiewanie kolęd, a także ciepły poczęstunek. Wigilia dzielnicowa stała się już niepisaną, piękną tradycją.

 

W sobotę 21 stycznia znowu zawrzało w Klubie „Szafir”, a to za sprawą „Balu karnawałowego dla najmłodszych”. Pobite zostały wszystkie rekordy obecności księżniczek, motylków, kowbojów, wampirów, robotów przypadających na metr kwadratowy powierzchni. Feeria barw, roześmiane buzie, wpatrujący się w swoje pociechy rodzice – widok bezcenny. Państwo Ewa i Czesław Matrybowie z Agencji Durr-Moll zapewnili uczestnikom świetną zabawę śpiewająco-muzyczną. Korowodowe węże, konkursy zręcznościowe, wspólne tańce-łamańce – jaka szkoda, że nie można zamieścić w gazecie więcej zdjęć. Zapraszam jednak do odwiedzenia strony internetowej Klubu, na której znajdują się albumy fotograficzne z imprez i zachęcam do przesyłania na adres mailowy klub@wsm4.pl swoich prac, zdjęć, rysunków itp. Wspólnie tworzymy klubową kronikę, aby pozostał ślad naszych działań dla przyszłych pokoleń.

Ewa Sudakiewicz

Kierownik Klubu

Sprawozdanie adm. Żoliborz IV za 2014

Sprawozdanie  Administracji Osiedla WSM Żoliborz IV za 2014r.

Szanowni Państwo.

Jako  pracownicy administracji, zarządzamy i administrujemy obecnie 84 budynkami będącymi w zasobach mieszkaniowych Osiedla Żoliborz IV, wykonujemy swoją pracę rzetelnie, sumiennie i zgodnie z posiadaną wiedzą, stosując się do obowiązujących przepisów dotyczących spółdzielni mieszkaniowych, statutu i regulaminów wewnętrznych WSM oraz innych przepisów prawnych.

Z dniem 18 kwietnia 2015 roku ustępuje ze stanowiska zastępcy dyrektora ds. technicznych Pan Piotr Łapiński , stanowisko to będzie nieobsadzone.

Dzisiejsze Zebranie Mieszkańców jest zebraniem sprawozdawczo wyborczym, ponieważ w porządku obrad jest punkt dotyczący odwołania członka Rady Osiedla. Współpraca Rady Osiedla i Administracji ma bardzo ważący wpływ na działania administracji w kierunku prawidłowego zarządzania i administrowania zasobami mieszkaniowymi naszego Osiedla. Tworzy je 81 nieruchomości jednobudynkowych, tylko w dwóch przypadkach dwubudynkowych. Jest to wynikiem dokonanych podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych, zatwierdzonych prawomocnymi decyzjami, o czym już Państwa informowałam.

Przypominam o wdrożonej „aplikacji czynszowej”, która przy pomocy przeglądarki internetowej pozwala użytkownikowi lokalu sprawdzić: aktualny stan konta, aktualny wymiar opłat eksploatacyjnych lub czynszu,  wprowadzenie stanu liczników ciepłej i zimnej wody. Aplikacja ta już została zaktualizowana , czasami występują zakłócenia w jej funkcjonowaniu za co państwa przepraszamy.

Istnieje możliwość ubezpieczenia, które można wnosić razem z miesięcznymi opłatami za lokale. Jest to dobrowolne ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym UNIQA, służyć ma Mieszkańcom, dlatego proszę bardzo dokładnie zapoznać się z warunkami.

W nowej siedzibie funkcjonowała Ajencja Banku Rozwoju Eksportu, jako działalność  odrębna od administracji, mieszkańcy Osiedla Żoliborz IV uzyskiwali  pożytki z najmu lokalu użytkowego wynajmowanego Ajentowi na prowadzenie działalności. W chwili obecnej umowa najmu tego lokalu użytkowego została wypowiedziana, opłaty wpływały z dość znacznym opóźnieniem. Administracja nie jest stroną w przypadku opóźnionych przelewów opłat dokonanych w Ajencji, zażalenia należy składać imiennie bezpośrednio do Ajenta Pana Mariusza Zyzańskiego.

Nie znalazły jeszcze Nabywców wszystkie lokale mieszkalne w nowym budynku przy ulicy Saperskiej 3 oraz miejsca postojowe w hali garażowej, Mieszkańcy Osiedla miejsca postojowe do momentu sprzedaży wynajmują.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami ewidencja księgowa prowadzona jest w podziale na nieruchomości jednobudynkowe od 1 stycznia 2012 r.

Sporządzona kalkulacja opłat eksploatacyjnych z tytułu użytkowania lokali dla wszystkich nieruchomości stanowi podstawę do ustalenia wysokości opłat eksploatacyjnych i  z dniem 1 sierpnia 2014 roku otrzymaliście Państwo nowe obniżone stawki, wyliczone dla każdej nieruchomości. Przy kalkulacji powyższych opłat uwzględniona jest wysokość pożytków z lokali użytkowych. Dla informacji podaję, że planowane pożytki na rok 2014 wyniosły 0,50 zł/m2 p.u., rok 2013  0,38 zł/m2 p.u., rok 2012  0,29 zł/m2 p.u., rok 2011  0,41 zł/m2 p.u.  lokali.  Osoby nie będące członkami  WSM nie korzystają z pożytków. 

Na parterze  Administracji Osiedla wywieszone są  do wglądu zainteresowanym Mieszkańcom obowiązujące mapy podziałów geodezyjnych.

          Zgodnie z ustaleniami z Zarządem WSM od 1 listopada 2013 roku naliczyliśmy  Państwu w opłatach eksploatacyjnych i utrzymania lokali opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów dla Rudawki zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego   sygn. akt XXV C XXV C 503/11 , który wydał prawomocny wyrok 10 września 2013 roku i ustalił opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 98 335 m² począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku w wysokości 845.252,15 złotych w tym 50% bonifikaty, wysokość tej opłaty jest obowiązująca do dnia dzisiejszego.

Jeżeli chodzi o Zatrasie, to m. st. Warszawa pod koniec 2013 roku wypowiedziało dotychczasowe opłaty z tytułu użytkowania gruntu oddzielnie dla każdej nieruchomości. Zaproponowało nowe stawki opłaty na rok 2014 w wysokości dwukrotności kwoty dotychczas wnoszonej, na rok 2015 wyższą około 25 % i na rok 2016 wyższą około 50 %. Zarząd dla części tych nieruchomości gruntowych sporządził kontr wycenę i  zostało złożone odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wszystkich wypowiedzeń z wyjątkiem nieruchomości Broniewskiego 23 i Krasińskiego 38a, dla których wyceny WSM były zbliżone do wyceny m. st. Warszawy. Mieszkańcy wnoszą opłaty zgodnie z wypowiedzeniami z 2013 roku, WSM wnosi opłaty z tytułu użytkowania wieczystego zgodnie z wypowiedzeniem z 2002 roku, po rozpatrzeniu naszego wniosku przez SKO, w przypadku nie satysfakcjonującej nas decyzji, pozostanie jeszcze droga postępowania sądowego.

Nadmieniam, że z Mieszkańcami Zatrasia została rozliczona nadpłata z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych za lata 2007 i 2008, w wysokości 1 013 583,44 złotych.

Wypowiedzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 961/2010z dnia 13.12.2010 r. dotyczące wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 3143 m² położonych przy ul. Broniewskiego 7abc zostało zaskarżone przez Spółdzielnię i sprawa jest w toku.

Mieszkańcy ponoszą  opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za działkę zgodnie z dokonanym podziałem geodezyjnym na nieruchomości jednobudynkowe,  na której usytuowany jest budynek , w przeliczeniu na powierzchnię użytkową lokali. Pozostałe nieruchomości gruntowe wchodzą w skład mienia osiedla, których koszty utrzymania ponoszą wszyscy użytkownicy lokali znajdujących się w zasobach Osiedla WSM Żoliborz IV.

Administracja Osiedla WSM Żoliborz IV cały czas prowadzi prace związane z przygotowaniem dokumentacji służącej do wyodrębnienia własności lokali. Podjęte stanowisko Rady Osiedla o wstrzymaniu wyodrębnień lokali mieszkalnych na Osiedlu WSM Żoliborz IV do czasu prawidłowego podziału geodezyjnego Osiedla i brak Uchwał Rady Nadzorczej WSM o służebności gruntowej nadal wstrzymuje  administrację przed przedkładaniem Zarządowi projektów załączników do Uchwał Zarządu w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokali. Osiedle złożyło do zarządu WSM 137 projektów uchwał Rady Nadzorczej dotyczących służebności gruntowych.

W administracji nie ma zatrudnionej osoby odpowiedzialnej za wyodrębnienia, więc jest to wykonywane przez różnych pracowników, brak jest spójności w działaniu, co może w przyszłości utrudniać wyodrębnienia lokali.  

Zapraszamy Państwa do udziału w zajęciach prowadzonych przez Klub Mieszkańca w ramach działalności społeczno – wychowawczej i kulturalnej. Rozwiązana została umowa z Filmorum i Kosmopolis, a co za tym idzie nie ma już  współpracy Administracji Osiedla z tymi podmiotami w ramach INQBATORA. Z dniem 1 kwietnia 2015 roku został zatrudniony pracownik do prowadzenia Klubu Szafir, oferta będzie Państwu przedstawiana na bieżąco.

Szanowni Państwo, przedstawię teraz Państwu sprawozdanie finansowe.

Osiedle WSM Żoliborz IV nie posiada osobowości prawnej, jest jednostką Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej samobilansującą się, działalność prowadzona jest na zasadzie pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego.

I . W roku obrotowym 2014 (IV kwartały) Administracja osiągnęła ujemny wynik   finansowy w wysokości  746 885,19  złotych.

Przychody ogółem wyniosły                                                                                  24 587 430,73     w tym:

Opłaty eksploatacyjne i czynsze                                                      12 159 959,22 Opłaty za zimną wodę i wyprowadzanie ścieków                                 3 600 885,70

Opłaty za centralne ogrzewanie i podgrzanie                                        5 767 867,61

Opłaty za wywóz nieczystości                                                                      818 619,00

Opłaty za dźwigi                                                                                             345 710,86

Działalność społeczno-kulturalna                                                                 97 043,77

Pozostałe przychody operacyjne i finansowe                                        1 797 344,57    

Koszty  ogółem wyniosły                                                                                       25 334 315,92   w tym:

Koszty eksploatacji podstawowej                                                          12 741 078,10

Koszty dostawy zimnej wody i wyprowadzania ścieków                    3 600 885,70

Koszty dostawy centralnego ogrzewania i podgrzania                         5 767 867,61

Koszty wywozu nieczystości                                                                         818 619,00

Koszty utrzymania  dźwigów                                                                        324 734,15

Działalność społeczno-kulturalna                                                                  97 290,45

Pozostałe koszty operacyjne i finansowe                                               1 847 373,58

Podatek dochodowy                                                                                      136 467,33

Zasady rozliczania kosztów

Z wyjątkiem wywozu nieczystości i opłat za dźwigi w większości nieruchomości, opłaty eksploatacyjne na pokrycie wszystkich składników kosztów  naliczane są od powierzchni użytkowej.

Koszty utrzymania dźwigów od 1 lipca 2009r. rozliczane są od osoby, w trzech nowych budynkach od 1 listopada 2013 rozliczenie od m2 powierzchni użytkowej.

Koszty gospodarki odpadami od 1 lipca 2013r. rozliczane są od ilości osób w gospodarstwie domowym.

Koszty zużycia zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzania ścieków rozliczane są co pół roku.

Koszty dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania rozliczane są raz do roku.

Wykorzystanie funduszu remontowego

W ramach realizacji skorygowanego we wrześniu br. planu rzeczowo remontowego w okresie IV kwartałów 2014 roku wykonano remonty na kwotę 1 661 543,11 złotych co stanowi  65 %  w stosunku do planu po korekcie.

Główne pozycje przeprowadzonych remontów to:

-          remonty instalacji elektrycznej Broniewskiego 11B, Elbląska 37, Elbląska 41, Elbląska 45 ogółem na kwotę 97 417,49 złotych,

-          remonty instalacji co, cw i wod-kan Broniewskiego 11C, Broniewskiego 17, Broniewskiego 19, Krasińskiego 38, Izabelli 2, Izabelli 10, Elbląska 57, Elbląska 55, Elbląska 41, Jasnodworska 8, Jasnodworska 16 ogółem na kwotę 186 826,28 złotych.

-          remonty dachów i obróbek blacharskich Krasińskiego 38A, Dolnośląska 1 ogółem na kwotę  44 142,00 złotych.

-          remonty dźwigów Broniewskiego 9E, Broniewskiego 33, Elbląska 45, Elbląska 47 ogółem na kwotę 106 648,77 złotych.

-          remont stolarki okiennej i drzwiowej Broniewskiego 9A, Broniewskiego 11, Broniewskiego 11C, Broniewskiego 11B, Krasińskiego 42, Elbląska 12, Elbląska 12A, Izabelli 2, Izabelli 4, Izabelli 6, Izabelli 8, Izabelli 10, Izabelli 14, Izabelli 16, Izabelli 18, Izabelli 20, Broniewskiego 33, Elbląska 57, Elbląska 37, Jasnodworska 2, Jasnodworska 6, Jasnodworska 8 na ogólna kwotę 149 189,45 złotych.,

-          remont schodów Broniewskiego 17, Przasnyska 20, Przasnyska 22, Krasińskiego 38, Izabelli 14, Izabelli 16, Izabelli 18, Elbląska 59, Elbląska 41, Elbląska 45, Jasnodworska 2, Jasnodworska 4 na ogólną kwotę 190 183,50 złotych.

-          remont klatek schodowych Broniewskiego 11B, Broniewskiego 13, Broniewskiego 17, Broniewskiego 19, Przasnyska 10, Przasnyska 14, Przasnyska 16, Krasińskiego 38, Krasińskiego 38A, Krasińskiego 38B, Krasińskiego 40, Krasińskiego 42, Izabelli 4, Elbląska 37, Jasnodworska 4, Jasnodworska 9, na ogólna kwotę 169 197,63 złotych.

-          chodniki i drogi Broniewskiego 13A na ogólną kwotę 1 476,00 złotych.

-          Altany śmietnikowe Izabelli 16, Izabelli 18, Jasnodworska 13, Jasnodworska 15, Jasnodworska 16 na ogólną kwotę 2 952,00 złotych.

-          remont instalacji odgromowej Przasnyska 14A, Przasnyska 24, Krasińskiego 38C, Krasińskiego 40A na ogólną kwotę 34 297,05 złotych.

-          likwidacja i utylizacja asfaltu Elbląska 12, Elbląska 12A na ogólna kwotę 12 287,7 złotych.

-          remonty lokali użytkowych na ogólna kwotę  124 079,43 złotych.

-          remonty garaży na ogólna kwotę 38 661,45 złotych.

-          bieżące naprawy w tym zsypy na ogólną kwotę 304 407,00 złotych.

Z ogólnej kwoty nakładów na remonty bieżące prace o wartości 197 024,65  złotych zrealizowane były przez zespół konserwacyjno-remontowy osiedla.

Stan funduszu na dzień  31.12.2014 r.  to kwota 5 677 463,02 złotych w tym SFRO 1 491 509,01, dźwigów 77 965,03, FN 3 721 201,59, lokali użytkowych 278 951,93, garaży 11 966,62, hal garażowych 95 868,84 złotych.

W IV kwartale br. zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla Nr 11/11/2014 z dnia 30.10.2014r. został dokonany dodatkowy celowy odpis na Fundusz Remontowy Nieruchomości na kwotę 2 270 000 złotych. Realizacja w/w uchwały zwiększyła wysokość środków przeznaczonych na remonty nieruchomości.

Zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla Nr 12/11/2014 z dnia 30.10.2014r. dokonano kompensaty należności z tytułu termomodernizacji w kwocie 10 866 828,46 złotych ze środkami funduszu remontowego osiedla co pozwoliło na zakończenie procesu termomodernizacji i zakończenie rozliczenia z mieszkańcami z tego tytułu. Saldo funduszu remontowego na 31 grudnia 2014r. wykazuje rzeczywiste środki finansowe do wykorzystania na remonty zasobów osiedla.

W 2014 roku przygotowano  34 postępowań  przetargowych zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych oraz na świadczenie usług, z tego nie zostało zatwierdzonych 4 postępowania przetargowe.

Ekipa remontowa-budowlana wykonała w roku 2013 między innymi prace remontowe tj:

 1. Czyszczenie i malowanie farba podkładową i nawierzchniową stalowych elementów, balustrad i stopni schodowych w wejściach do klatek budynków.
 2. _Przasnyska 16c po pożarze usunięcie spalonych przedmiotów z lokalu, skuwanie tynków, wymiana instalacji elektrycznych w lokalu.
 3. Wykonanie i montaż ławek na terenie Osiedla.
 4. Podwieszanie przewodów elektrycznych i instalacji hydraulicznej w części budynków m. innymi Izabelli i Jasnodworska.
 5. Inwentaryzacja zaworów pokpionych w budynkach Rudawka.
 6. Konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych i ogrodzeń placów zabaw.
 7. Wkuwanie instalacji elektrycznych i dzwonkowych oraz sieci TV na korytarzach i klatkach schodowych w budynkach przy Elbląskiej 37, Broniewskiego 11B, Krasińskiego 42 plus montaż korytek.
 8. Montaż odbojów w drzwiach wejściowych do budynków.
 9. Naprawy murarsko malarskie w węzłach CO i wlotach wody  Jasnodworska.
 10. Wykonywanie bieżących napraw malarskich, murarskich, elektrycznych, stolarskich i hydraulicznych zgłaszanych przez mieszkańców i administratorów budynków.

Plan rzeczowy remontów ze SFR Osiedla, Dźwigów, Lokali użytkowych , Garaży i Boksów na 2015 rok , został przyjęty Uchwałą Nr 26/16/2014 Rady Osiedla WSM Żoliborz IV w dniu  11 grudnia 2014 r.

W  roku  2015  planowane  są  następujące prace  remontowe na ogólną kwotę 5 359 635 złotych:

 1.   Wymiana  instalacji  centralnego  ogrzewania  w  budynku przy  ul  Elbląska 59 i Elbląska 55 oraz hermetyzacja instalacji c.o. Krasiń. 38B.
 2. Wymiana  instalacji  gazowej w  budynku  przy  ul  Broniewskiego  9a. 
 3. W    budynkach  wymiana  schodów  wejściowych  do  klatek  schodowych przy ulicy Broniewskiego 11B, Broniewskiego 13, Broniewskiego 15, Izabelli 6, Elbląska 57.
 4. Remont  klatek  schodowych w  budynkach  Broniewskiego 21, Przasnyska 12, Krasińskiego 38, Krasińskiego 38c, Elbląska 37, Elbląska 41  Broniewskiego 11B, Broniewskiego 15A, Elbląska 45.
 5. Remont     altanek  śmietnikowych Broniewskiego 17, Przasnyska 10, Krasińskiego 38A, Izabelli 8.
 6. Remont dachów w budynkach Broniewskiego 9E, Broniewskiego 19, Przasnyska 24, Krasińskiego 38B, Krasińskiego 40A, Izabelli 2, Izabelli 8, Jasnodworska 15.
 7. Malowanie elewacji Broniewskiego 17.
 8. Rewitalizacja placu asfaltowego Broniewskiego 15,17,19.
 9. Demontaż placu asfaltowego Jasnodworska 9.
 10. Remont ciagów pieszych Przasnyska 16, Przasnyska 22 do Przasnyska 24, Krasińskiego 40A do Krasińskiego 38C, Jasnodworska 9 do Jasnodworska 15 , Jasnodworska 6/8 do Elbląska 41.
 11. Remont balkonów Przasnyska 12A, Przasnyska 14A, Przasnyska 22, Elbląska 63.
 12. Remont oświetlenia klatek schodowych Broniewskiego 21, Elbląska 45.
 13. Izolacja termiczna częściowa ściany fundamentowej Broniewskiego 17.
 14. Remont instalacji odgromowej Przasnyska 16B, Elbląska 67.
 15. Wymiana drzwi wewnętrznych korytarzowych Elbląska 37.
 16. Modernizacja instalacji domofonowej Elbląska 37.
 17. Wymiana drzwiczek ochronnych gazomierzy Broniewskiego 11B.
 18. Wymiana elektrycznych rozdzielnic głównych Broniewskiego 9A, Przasnyska 24, Krasińskiego 38C, Krasińskiego 40A, Broniewskiego 33, Elbląska 67, Elbląska 65, Elbląska 41, Elbląska 45, Elbląska 47.
 19. Wymiana okienek piwnicznych Broniewskiego 23, Przasnyska 14, 16C, 18, 20, 20A, Krasińskiego 38B, Izabelli 18, 20, Elbląska 67, 61, 57, 55, Jasnodworska 9, 10, 12, 13 ,14, 15, 16.
 20. Montaż okien wentylacyjnych w świetlikach Elbląska 63, 61, 55, 59, Jasnodworska 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
 21.  Montaż drzwi na schodach ewakuacyjnych Broniewskiego 9A i Broniewskiego 21.
 22. Wymiana poziomów kanalizacyjnych Broniewskiego 11A, Broniewskiego 13, Izabelli 4, Izabelli 12, Izabelli 14, Izabelli 18, Jasnodworska 6, Jasnodworska 10.
 23. Remont schodów wejściowych do lokali użytkowych na tyłach budynku Elbląska 67, do lokali użytkowych Przasnyska 14A, poszerzenie parkingu i dojazd do pawilonu Broniewskiego 7.
 24. Wymiana stolarki okiennej w zakładzie krawieckim Elbląska 37 i ARDEKO Elbląska 67.
 25. Dokończenie remontu elewacji i dachu lokali użytkowych Broniewskiego 9.
 26. Utwardzenie parkingu przed garażami Broniewskiego 7C.
 27. Wymiana drzwi garażowych w budynkach mieszkalnych.

Działalność społeczno-kulturalna

Koszty działalności społeczno - kulturalnej zamknęły się kwotą 97 290,45 złotych. Przychody za IV kwartały 2014 roku to kwota 97 043,77 złotych.

W ramach działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku przyznano 18zapomóg dla mieszkańców w trudnej sytuacji losowej na łączną kwotę 19 180 złotych.

Następną bardzo ważną i niepokojącą sprawą jest stan zadłużeń z tytułu opłat eksploatacyjnych i czynszów zarówno lokali mieszkalnych jak i użytkowych.

Przypominamy o terminowym wnoszeniu opłat eksploatacyjnych za użytkowanie lokali. Skutki nie wnoszenia opłat w terminie są dodatkowym obciążeniem finansowym dla dłużników w postaci odsetek, kosztów sądowych, zastępstw procesowych, kosztów komorniczych, pozbawienia członkostwa Spółdzielni i innych, które w sumie zwielokrotniają  zadłużenie osób, których sytuacja finansowa i tak jest trudna. Po wykorzystaniu wszystkich możliwości ściągnięcia zadłużenia uruchamiane jest postępowanie eksmisyjne.

Proszę pamiętać, że zadłużenie z tytułu użytkowania lokali obciąża niezadłużonych użytkowników lokali, a przy nieruchomościach jednobudynkowych jest to bardzo czytelne, ale i trudne do zaakceptowania.

Data wpływu środków finansowych na konto administracji jest datą wpłaty, dlatego bardzo prosimy o dokonywanie wcześniejsze wpłat za dany miesiąc, gdyż środki wpłacone w ostatnich dniach miesiąca wpływają w miesiącu następnym, a na koniec miesiąca lokal wykazywany jest jako lokal zadłużony.

Kwota zadłużenia lokali na dzień 31 grudnia 2014roku wyniosła 2 950 806,05 złotych, z tego lokale mieszkalne 2 358 419,91 złotych, lokale użytkowe 162 669,059  złotych, usługa lokatorska 402 716,55 złotych w tym wodomierze, a na koniec lutego 2015 r zadłużenie z tytułu wodomierzy wynosi 117 051,71 złotych.

Zadłużenia bieżące lokali mieszk. wynoszą 1 127 924,71 złotych (1463 lokali).

Należności sporne, przed wyrokiem wynoszą 115 614,86 złotych ( 19 lokali )

Należności zasądzone  po wyrokach  1 141 880,34 złotych (64 lokale ).

W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku zadłużenia lokali mieszkalnych i użytkowych na dzień 31 grudnia 2014 roku zmniejszyło się z wodomierzami o 761 148,94, a bez wodomierzy, za które  płatność wymagana była na koniec 2014 roku, zwiększyło się o 349 273,67 złotych.

Odpis aktualizacyjny dla należności spornych i zasądzonych oraz wątpliwych wynosi na dzień  31.12.2014r. 1 406 650,78 złotych.

W okresie IV kwartałów 2014 roku  utworzono  rezerwy  na  należności  na  kwotę518 867,87złotych, rozwiązano na kwotę 340 192,06 złotych.

 Prowadzona jest systematyczna bieżąca windykacja należności . W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku spośród osób zalegających z opłatami powyżej  6-ciu miesięcy:

     -    skierowano 9 wniosków o wykluczenie/wykreślenie z rejestru członków WSM, z czego     2  osoby całkowicie spłaciły zadłużenie, z 1 osobą została zawarta ugoda na ratalną   spłatę zadłużenia,

-          5 osób zostało wykreślonych/wykluczonych z  rejestru członków WSM,

-          z 133 osobami zawarto ugodę/porozumienie na ratalną  spłatę zadłużenia w tym z 94 osobami w 2014 r.,

-          wobec 2 osób Rada Nadzorcza WSM uchyliła uchwałę o wykreśleniu z rejestru członków WSM w związku z całkowitą spłatą zadłużenia i terminowym regulowaniem należności,

-          wobec 1 osoby Rada Nadzorcza WSM odstąpiła od podjęcia uchwały o wykluczeniu/wykreśleniu z rejestru członków WSM,

-          wobec 1 osoby Walne Zgromadzenie WSM  uchyliło uchwałę o wykreśleniu z rejestru członków WSM w związku z całkowitą spłatą zadłużenia ,

-          wobec 1 osoby Walne Zgromadzenie WSMuznało za nieuzasadnione odwołanie i podtrzymało uchwałę o wykreśleniu z rejestru członków WSM ,

-          wysłano wezwania do zapłaty do 921 lokali zalegających na ogólną kwotę 2 541 776,83 złotych.

-          60 osób w całości uregulowało zadłużenie- wywiązało się z postanowień zawartych w ugodzie

-          do 328 osób (169 lokali) wysłano wezwania do zapłaty na ogólną kwotę 698 877,56 złotych z sankcją skierowania na drogę postępowania sądowego (w tym nieuprawomocnione),

-          uzyskano 29 prawomocnych nakazów zapłaty,

-          skierowano 3 wnioski o uzyskanie tytułu eksmisyjnego,

-          uzyskano 3 tytuły eksmisyjne,

-          został wycofany 1 wniosek o uzyskanie wyroku eksmisyjnego,

-          Spółdzielnia odzyskała 8 lokali -  w tym 6 lokali w wyniku zrealizowanych eksmisji, 2 lokale zostały przekazane dobrowolnie (zgon osoby posiadającej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu),

-          skierowano 71 pozwów do Sądu o zasądzenie należności na ogólną kwotę 470 054,19 złotych z czego 12 osób całkowicie spłaciło zadłużenie przed uprawomocnieniem się nakazu, z 6 osobami została zawarta ugoda.

-          skierowano 54 wnioski egzekucyjne do komornika na ogólną kwotę należności zasądzonych  311 602,48 złotych,

-          wysłano wezwania do zapłaty do 87 osób (51 lokali) na ogólną kwotę 678 362,39 złotych z sankcją skierowania danych do KRD i InfoMonitora.

W okresie IV kwartałów 2014 roku Osiedle nie współpracowało z żadną firmą   windykacyjną. Współpracuje z Krajowym Rejestrem Długów i Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor. W Krajowym Rejestrze Długów i Biurze Informacji Gospodarczej znajdują się dane 8 osób zalegających na ogólną kwotę 331 585,18 złotych.

Zadłużenia powyżej 12 miesięcy według stanu na 31.12.2014r.

15 lokali posiada zadłużenie z tytułu bieżących opłat eksploatacyjnych na ogólną kwotę 98 266,68 złotych (w tym 90 033,34 zł – zaległość główna i 8 233,34 zł - odsetki naliczone od zaległości bieżących z czego:

 - 3 osoby zawarły ugodę na ratalną spłatę zadłużenia –ogólna kwota 18 408,14 złotych (bieżące opłaty eksploatacyjne bez kwoty odsetek),

- 1 lokal zadłużony na kwotę 4 919,51 zł, w październiku     2014r. został przekazany Spółdzielni, odzyskany lokal posiadał status lokalu spółdzielczego

   lokatorskiego,

 - 1 lokal zadłużony na kwotę 5 293,23 zł, został przekazany Spółdzielni w styczniu 2015r., lokal po zgonie użytkownika posiadał status lokalu spółdzielczego lokatorskiego,

 - 1 lokal po eksmisji, pozostało zadłużenie na kwotę 2 607,88 złotych – lokal użytkowany na  zasadzie najmu, odzyskany przez Spółdzielnię dnia 01.07.2014r.

 - windykacja 2 lokali na kwotę 20 266,07 zł przekazana do ZRP WSM (zgon osoby posiadającej spółdzielcze własnościowe oraz lokatorskie prawo – brak spadkobierców),

- 1 lokal zadłużony na kwotę 8 395,77 złotych (zgon osoby posiadającej

   spółdzielcze własnościowe prawo – postępowanie w toku – rozprawa wyznaczona na  25.03.2015r.),

- wobec 2 osób w lutym 2015 r. zostaną skierowane pozwy na ogólną kwotę 15 744,16 złotych,

- sprawa zadłużenia 1 lokalu (po zgonie) na kwotę 5 928,88 złotych oraz zostanie   przekazana do ZRP WSM – synowie zmarłej notarialnie zrzekli się spadku.

Dział Członkowsko-Lokalowy kierował w sierpniu 2014r. pismo do ZRP o wszczęcie postępowania eksmisyjnego wobec jednego z synów zmarłej,

- zadłużenie 1 lokalu na kwotę 8 469,70 zł to w znacznej części niedopłata z tytułu rozliczenia wody ( 3 568,37 zł) oraz c.o. za sezon grzewczy 2013/2014 (1 298,47 zł).

Ocena wyniku finansowego    

Na  dzień  31.12.2014  roku,  Administracja  osiągnęła  wynik  dodatni netto  na  działalności  w  wysokości  2 519 331,65 złotych. Podatek dochodowy 136 467,33 złotych.

          Na wielkość wyniku wpłynął dodatni wynik roku poprzedniego w kwocie 3 374 496,42 złotych (rozwiązanie i rozliczenie z mieszkańcami rezerw tworzonych z tyt. podwyższonychopłat za wieczyste użytkowanie gruntu za lata 2009-2013) oraz rozliczenie w roku bilansowym środków w kwocie 1 013 593,44 złotych z tego samego tytułu za lata 2007-2008  ( Uchwała Rady Osiedla Nr 16/67/2014).

Ocena kondycji ekonomicznej i finansowej w Osiedlu

            Sytuacja finansowa Osiedla pozwala na terminowe regulowanie zobowiązań wobec podmiotów zewnętrznych jak i wewnętrznych rozliczeń z Zarządem WSM.

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni. Kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni sprawuje Rada Nadzorcza.

Zarządzając i administrując majątkiem zgromadzonym w Osiedlu, konserwacją oraz bieżącymi remontami zasobów mieszkaniowych , dbamy o powierzone nam mienie i środki finansowe.

Szanowni Państwo!

Dziękuję Radzie Osiedla WSM Żoliborz IV za współpracę w roku 2014.

Dziękuję Państwu za uwagę, bardzo proszę o pytania dotyczące sprawozdania.

Na zakończenie chciałabym życzyć Państwu miłej i spokojnej atmosfery na dzisiejszym Zebraniu Mieszkańców. 

Joomla SEF URLs by Artio