O klubie

„ Klub dziennego Pobytu Seniora „ z siedzibą w budynku przy ul. Czechowa 2 kl. VII w suterenie. Klub przeznaczony jest wyłącznie dla mieszkańców Wawrzyszewa w wieku emerytalnym. Bezpośredni nadzór nad działalnością Klubu sprawuje Opiekun Klubu pani Agnieszka Cupriak. Klub Seniora mieści się w dwóch pomieszczeniach, lokal wygląda estetycznie, wyposażony w ładne krzesła i stoliki, […]

Skip to content