O klubie

„ Klub dziennego Pobytu Seniora „ z siedzibą w budynku przy ul. Czechowa 2 kl. VII w suterenie. Klub przeznaczony jest wyłącznie dla mieszkańców Wawrzyszewa w wieku emerytalnym. Bezpośredni nadzór nad działalnością Klubu sprawuje Opiekun Klubu pani Agnieszka Cupriak. Klub Seniora mieści się w dwóch pomieszczeniach, lokal wygląda estetycznie, wyposażony w ładne krzesła i stoliki, […]

O klubie

Klub znajduje się w budynku administracji Osiedla Piaski na warszawskich Bielanach. Klub prowadzi szeroką działalność kulturalną. Działa w nim chór seniorów, kabaret, prowadzone są zajęcia plastyczno-muzyczne dla dzieci o nazwie „Teatr origami”, są warsztaty taneczne oraz spotkania poszerzające wiedzę o kulturze i tradycji Japonii – „Japoński Ogród”. Klub organizuje również gimnastykę dla osób starszych oraz […]

Sprawozdanie z działalności Izby Pamięci Marii Kownackiej w 2012 r.

W roku kalendarzowym 2012 udział w 33 wycieczkach do Izby Pamięci Marii Kownackiej wzięło 658 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Należy zwrócić uwagę na szczególną aktywność placówek noszących imię Marii Kownackiej. We współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury im. Marii Gwizdak zorganizowano jedną wycieczkę dla uczestników akcji „Zima w mieście”. Pięć z pośród wymienionych spotkań […]

O Klubie

Klub Seniora mieści się w budynku Przychodni Zdrowia, który jest własnością WSM i jest czynny 3 x w tygodniu w poniedziałki, środy i piątki od 15-tej do 19-tej, z przerwą w miesiącach lipiec i sierpień. Jako członkowie Klubu jest zapisanych 75 osób. Klub jest miejscem spotkań ludzi w większości samotnych, wiekowych i niezamożnych. Wiele spotkań […]

Program działalności

Warsztaty i zajęcia klubowe warsztaty wokalne – chór „Piaskowe babeczki” – prowadzenie – Jan Piskorz, warsztaty wokalno-muzyczne – „Kapela Piaski” – prowadzenie – Jan Piskorz, warsztaty taneczne – prowadzenie – Ewa Czartoryska – Stanisławska,     warsztaty plastyczne – Teatr Orgiami – prowadzenie – Agnieszka Nowacka,    warsztaty kulturoznawcze – „Japoński Ogród” – (ikebany, haiku, pieśni, […]

Skip to content