Skład Rady

Skład Rady Osiedla WSM MŁOCINYkadencja  2022-2025 Paweł Szymanek – Przewodniczący Rady Marzena Soliwoda – Wiceprzewodnicząca Jerzy Szmajda – Wiceprzewodniczący Mirosława Wiewiór – Sekretarz Jarosław Cetens Łukasz Daśko Bogusław Dziewulski Felicja Melon Anna Modzelewska Dagmara Przybylska-Bogusiewicz Artur Tomasiak Tomasz Witkowski Joanna Żuchowska Maciej Żyliński

Struktura Administracji

  Schemat organizacyjny Administracji Osiedla WSM Młociny                                               DYREKTOR                                                 […]

Telefony Alarmowe

Straż Pożarna 998 Pogotowie Ratunkowe 999Pogotowie Policji 997 lub 112Oficer Dyżurny II Komisariatu ul. Broniewskiego 58 tel. 22 603-22-01Pogotowie Gazowe 992Pogotowie Wod. – Kan. i Pogotowie SPEC 993Pogotowie Energetyczne – RWE  tel. 22 821-31-31Pogotowie Elektryczne – Zakład Elektryczno-Budowlany tel. 501-29-86-01Straż Miejska 986Awarie Dźwigów tel. 22 549-21-01Firma LIFT MALKO (od 7:00 do 16:00) tel. 22 796-02-25Firma […]

Skip to content