Skład Rady

RADA OSIEDLA ŻOLIBORZ III PREZYDIUM     1. Poroch Zbigniew przewodniczący Nieruchomość III 2. Lange Ewa z-ca przewodniczącego Nieruchomość III 3. Urban Laura z-ca przewodniczącego Nieruchomość III 4. Skoczek Karolina sekretarz Nieruchomość III KOMISJA REWIZYJNA      komisjarewizyjna@wsm3.pl opiniowanie i kontrola realizacji planu gospodarczo-finansowego, kontrola realizacji uchwał rady i wniosków mieszkańców Piskorski Grzegorz przewodniczący Nieruchomość VI Błachowicz Witold członek Nieruchomość III […]

Telefony Alarmowe

Pog. gazowe po godz. pracy administracji  992Pogotowie SPEC  993Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 505 510 801Pogotowie Dźwigowe OTIS  800 444 555Pogotowie Dźwig. LIFT-MALKO  22 796 02 25 lub 22 834 39 77 Pogotowie Dźwig. Schindler 22 549 21 00

Skip to content