Główny specjalista ds. oprogramowania prowadzi kompleksową obsługę systemów informatycznych funkcjonujących w spółdzielni, zabezpiecza techniczne warunki funkcjonowania sprzętu komputerowego oraz dba o bezpieczeństwo danych. Do podstawowych obowiązków głównego specjalisty należy:

  • współpraca przy projektowaniu i wykonywaniu programów komputerowych na rzecz  prowadzenia ewidencji księgowej, przetwarzania danych oraz wykonywania analiz techniką komputerową,
  • współpraca przy opracowywaniu programów i innych materiałów szkoleniowych oraz prowadzenie instruktażu i szkoleń dla pracowników Spółdzielni,
  • udzielanie pomocy w opracowywaniu programów komputerowych dla pozaksięgowych komórek organizacyjnych jednostki gospodarczej, w celu zharmonizowania systemów i lepszego wykorzystania techniki komputerowej,
  • prowadzenie instruktażu i pomocy w pozyskiwaniu przez jednostkę gospodarczą  nowych, lepszych typów komputerów,
  • prowadzenie nadzoru w zakresie konserwacji i napraw sprzętu komputerowego pracowni informatycznej oraz prawidłowego zabezpieczenia nośników informacji i gromadzenia danych.
Skip to content