Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg dwustopniowy na nabycie prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 4 przy ul. Przybyszewskiego 41 (wraz z prawem do nakładów) i nr 5 przy ul. Przybyszewskiego 43 (bez prawa do nakładów) w Warszawie, objętych księgą wieczystą KW Nr WA1M/00463947/7.

Załączniki:

Przetarg_dwustopniowy_na_nabycie_prawa_uzytkowania_wieczystego__dzialek.pdf