MIEJSKIE   TELEFONY   ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe                                 999

Pogotowie Ratunkowe dla Bielan                                               22 834 30 03

Pogotowie Policyjne                                    997                          22 834 83 83

Straż Pożarna                                               998 

Straż Miejska                                               986                               

 

ZGŁASZANIE  NAGŁYCH  AWARII PO GODZINACH
PRACY ADMINISTRACJI

Pogotowie instalacji wodno-kanalizacyjnej  i centralnego ogrzewania
(dot. awarii instalacji w mieszkaniu) 
 „KOZAK”                                                                         22 666 17 14;  22 666 17 15 

Pogotowie elektryczne (brak prądu w mieszkaniu lub na klatce schodowej)                                             
                                                                                              513 039 429; 533 917 557                                                         

Pogotowie gazowe                                                  992     22 628 45 87  ; 22 628 45 97

Konserwacja dźwigów: Wolumen 4, 6                                        

Schindler                                                                          00 336 11 01;    800-707-401

Konserwacja dźwigów : Andersena 1,1a,1b,8,

Winda Warszawa                                                                                       22 643 74 75                           

Konserwacja, pogotowie  dźwigów :   Sokratesa 2a,2b   IG Lift Gąska                                                
                                                                                                                    728 141 458    

Konserwacja dźwigów : Petofiego 5;   800-1600  22 796 02 25;   po 1600  22 834 39 77                         

Konserwacja bram garażowych i wjazdowych                                                                                          600 066 966

Pogotowie  Ciepłownicze - VEOLIA (w przypadku braku ciepła w budynku)     993;       
                                                                                                                  

INSTALACJE   ZEWNĘTRZNE

Pogotowie wod.-kan. MPWiK                                                                                994                 

Pogotowie energetyczne                                                                             22 821 51 11 do 13