Zarząd
Spółdzielni
                         
                                Rada Osiedla
WSM Piaski
               
              Zastępca Dyrektora
ds. technicznych
    Dyrektor Osiedla
WSM Piaski
              Główny Księgowy
Osiedla WSM Piaski
         
                                         
                                                 
                                                 
Inspektor ds.
Pracowniczych
    Radca
Prawny
            Specjalista ds.
Ekonomicznych
  Sekretarz
Rady Osiedla
    Starszy
Administrator
    Księgowa ds.
Windykacji
    Kierownik Klubu
Osiedla WM Piaski
   
                                 
                                                 
                                                 
Kierownik robót
Majster – Inspektor
Nadzoru ds.
Sanitarnych
    Kierownik robót
Majster – Inspektor
Nadzoru ds.
Budowlanych
      Kierownik robót
Majster – Inspektor
Nadzoru ds.
Budowlanych
    Inspektor ds.
Zgłoszeń
        Administratorzy     Księgowa ds.
Rachuby Płac
    Inspektor ds.
Społeczno-
Kulturalnych
   
                Dozorcy                
                                       
              Magazynier         Inspektor ds.
Administracyjnych
    Księgowa ds.
Gospodarki
Materiałowej
         
                      Sprzątaczka
Administracji
            Sprzątaczka    
Monterzy instalacji
Wod.-kan.
    Dekarze – murarze       Murarze – malarze                            
              Zaopatrzeniowiec         Inspektor Nadzoru
ds. Zieleni
               
                      Dozorca Ochrony
Mienia
        Księgowa ds.
Rozliczania
Kosztów
    Portier    
Konserwatorzy
Instalacji
Centr. ogrz.
    Stolarze – szklarze       Murarze                            
                          Konserwator
ds. Zieleni
             
                                             
      Ślusarze – spawacze       Elektrycy                       Księgowa ds.
Rozliczania
Mediów
         
Monterzy
Spawacze
                                         
                                             
              Malarze