.................................................................
(imię i nazwisko)

.................................................................
(ulica i numer lokalu zamieszkania)

Numer ewidencyjny: ..........................

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Administracja Osiedla ................................

ul. ....................................................................

...................................................... Warszawa

Stan wodomierzy na dzień ..................................................

 

Podgrzana woda

Zimna woda

Kuchnia

   

Łazienka

   

Prosimy o podanie stanów wodomierzy w pełnych metrach sześciennych.

Niniejszy dokument należy dostarczyć do Administracji lub przesłać faxem (numer faxu dostępny na stronie internetowej www.wsm.pl) w ciągu 7 dni po zakończeniu każdego półrocza ( 30 czerwiec, 31 grudzień).

........................................................
(podpis lokatora)