Załączniki:Pobierz plik (ZAMIANA LOKALU_wniosek o umieszczenie w rejestrze.pdf)ZAMIANA LOKALU_wniosek o umieszczenie w rejestrze.pdf