Dnia 22.11.2014 r. i 29.11.2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków WSM.

Lista obecności na posiedzeniu Kolegium Walnego Zgromadzenia WSM

Protokół z posiedzenia Kolegium Walnego Zgromadzenia WSM

Uchwała nr 16/2014 Walnego Zgromadzenia WSM z dnia 29.11.2014r.