Adres:
ul. Hery 11
01-497 Warszawa
 

Telefon/Fax: 22 638 76 23

 

Godziny pracy Administracji:
poniedziałek: 9.00 – 17.00

wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

Numer KRS: 0000074605
REGON: 000489811
NIP: 525-000-64-95

 

Konto Bankowe:
PKO BP S.A. XV Oddział Centrum w Warszawie: 
Rachunek bieżący 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511
Rachunek wkładów 33 1020 1156 0000 7602 0011 2912