Adres:
ul. Kompasowa 10
04-048 Warszawa
  

Telefon kom.: 537 812 621

Godziny pracy Administracji:

Poniedziałek, wtorek : 10.00-16.00

Środa DYŻUR TELEFONICZNY: 9.00- 18.00

czwartek: 11.00-17.00

piątek: 10.00-16.00

Numer KRS: 0000074605
REGON: 000489811
NIP: 525-000-64-95
Konto Bankowe:
PKO BP S.A. XV Oddział Centrum w Warszawie: 
Rachunek bieżący 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511,
Rachunek wkładów 33 1020 1156 0000 7602 0011 2912