POGOTOWIE RATUNKOWE - 999
KOMISARIAT POLICJI - 997
STRAŻ POŻARNA - 998
STRAŻ MIEJSKA - 986
lub z tel. komórkowego - 112

SŁUŻBY TECHNICZNE

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

POGOTOWIE WOD.-KAN. w godz. 15:00-7:00 22 666-17-14
Firma„Kozak” 22 666-17-15, 698-920-431
POGOTOWIE ELEKTR. w godz. 15:00–6:00 800-444-555 lub tel. 607-444-555
POGOTOWIE GAZOWE 992
POGOTOWIE DALKIA 993 lub 22 658 -58 - 88

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

POGOTOWIE KANALIZACYJNE 22 445-50-00
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 22 821-51-11 lub 22 821-31-31
OŚWIETLENIE (latarnie uliczne) 662 -055-027
BIURO MELDUNKOWE ul. Żeromskiego 29 22 37-33-571
STRAŻ MIEJSKA 986