Skład Rady Osiedla WSM LATYCZOWSKA
kadencja 2022-2025

Marcin Sokalski - Przewodniczący Rady

Kamil Sypek – Wiceprzewodniczący Rady

Beata Stasiak-Cieślak - Sekretarz Rady

Agnieszka Ogłoza – Członek

Marek Werstak – Członek