Adres:
ul. Wrzeciono 14a
01-961 Warszawa
 
Telefon: 22 835 24 96
Fax: 22 835 24 96 wew. 116
 
Godziny pracy Administracji:
poniedziałek: 7.30 – 17.00

wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

 

Godziny przyjęć interesantów w poszczególnych Działach zajdują się w zakładceAdministracja. Piątek jest dniem wewnętrznym, bez przyjęć Interesantów.

Numer KRS: 0000074605
REGON: 000489811
NIP: 525-000-64-95
 
Konto Bankowe:
PKO BP S.A. XV Oddział Centrum w Warszawie:
Rachunek bieżący 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511,
Rachunek wkładów 33 1020 1156 0000 7602 0011 2912

 

Wyświetl większą mapę