Schemat organizacyjny Administracji Osiedla WSM Młociny

 
                               
            DYREKTOR              
                         
                               
  GŁÓWNY KSIĘGOWY               Z-ca DYREKTORA
ds. TECHNICZNYCH
   
                   
                               
            DZ. ADM.- EKSPLOAT.              
                         
            st. administrator              
  KSIĘGOWOŚĆ     administrator     SPECJALISTA    
      spec.ds. kadr, ekspl-rozl. mediów        
  specjalista ds. finans. -ekon.     i obsługa samorządu              
  st. księgowa     Sekretariat     KONSERWATORZY    
  insp.ds. ekon-finansowych                  
  insp ds. windyk. czynszu     GOSPODARZE              
                INSPEKTOR    
                         
                               
                      MAGAZYN