Adres:

ul. Elbląska 14

01-737 Warszawa

 

Telefon: 22 561 34 01

Fax: 22 561 34 11

 

ul. Niedzielskiego "Żywiciela" 2
01-875 Warszawa
 
Telefon: 22 427 19 93
 
Godziny pracy Administracji:
poniedziałek: 7.30 – 17.00

wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

 

Numer KRS: 0000074605
REGON: 000489811
NIP: 525-000-64-95

 

Konto Bankowe:
PKO BP S.A. XV Oddział Centrum w Warszawie: 
Rachunek bieżący 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511
Rachunek wkładów 33 1020 1156 0000 7602 0011 2912