Adres:
ul. Broniewskiego 71
01-865 Warszawa
 
Telefon22 669 52 52

Fax: 22 639 89 27

 
Godziny pracy Administracji:
poniedziałek: 7.30 – 17.00

wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

 

Godziny przyjęć interesantów w poszczególnych Działach zajdują się w zakładceAdministracja. Środa jest dniem wewnętrznym, bez przyjęć Interesantów.

 
Numer KRS: 0000074605
REGON: 000489811
NIP: 525-000-64-95
 
Konto Bankowe:
PKO BP S.A. XV Oddział Centrum w Warszawie: 
Rachunek bieżący 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511,
Rachunek wkładów 33 1020 1156 0000 7602 0011 2912

 

Wyświetl większą mapę