Kierownik SDK

 

Adres:
ul. Słowackiego 19A, 01-592 Warszawa

Telefon/Fax: 22 833 37 39

Numer KRS: 0000074605
REGON: 000489811
NIP: 525-000-64-95

Konto Bankowe:
PKO BP S.A. XV Oddział Centrum w Warszawie: 
Rachunek bieżący 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511
Rachunek wkładów 33 1020 1156 0000 7602 0011 2912


Wyświetl większą mapę