Budżet obywatelski 2021 – wybierz spółdzielcze projekty

Od 1 do 15 września trwa głosowanie na projekty w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy Żoliborza przygotowali kilka ważnych projektów na terenach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zachęcamy do oddania na nie głosu. Opisy projektów pochodzą ze strony app.twojbudzet.um.warszawa.pl.

118655523 1694607577353024 5619151983821376764 n

Jubileuszowy koncert w 50-tą rocznicę założenia Parku "Sady Żoliborskie" (projekt nr 670)

Park Sady Żoliborskie budowany był z inicjatywy społecznej od września 1971 roku. Rejestracja parku spełniającego wymogi kartograficzne i przyrodnicze nastąpiła w 1992 roku (kamień pamiątkowy na terenie parku). Społecznicy wraz z mieszkańcami, Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową, parafianami kościoła św. Jana Kantego oraz Urzędem Dzielnicy Żoliborz, włożyli wiele pracy i wysiłku w budowanie, utrzymanie i dbałość o przestrzeń parku. Organizacja wydarzenia ma na celu integrację mieszkańców zarówno młodszych jak i seniorów oraz wspólne świętowanie w miejscu, które zachowało swój unikalny charakter dzięki wspaniałej inicjatywie Stowarzyszenia Ochrony Parku Sady Żoliborskie.

Strefa relaksu na terenie Glinianek Włościańskich (projekt nr 990)

Glinianki Włościańskie, potocznie zwane „Górkami”, stanowią część dawnego Fortu Buraków. Są one dobrze znane przede wszystkim mieszkańcom Sadów Żoliborskich. Projekt zakłada budowę na terenie „Górek” strefy relaksu dla mieszkańców, składającej się z 3 ławek parkowych z oparciami i podłokietnikami, 3 hamaków miejskich na konstrukcji z drewna (w tym zabezpieczenie nawierzchni pod hamakami poprzez montaż ekokraty wypełnionej ziemią z wysianą trawą), 1 kosza na odpady oraz wykonanie dokumentacji projektowej. Będzie ona dostępna dla wszystkich całą dobę, przez cały rok. Montowane obiekty małej architektury, powinny znajdować się zarówno w okolicy stawu większego, jak i mniejszego. Najlepiej gdyby wykonane były z naturalnych materiałów takich jak: drewno, stal i miały lekką konstrukcję, która nie zdominuje krajobrazu.

Kino plenerowe na placu Grunwaldzkim (projekt nr 1259)

Żoliborz cały czas cierpi na deficyt otwartej sztuki publicznej, dlatego kino plenerowe, które na Zatrasiu cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zda również egzamin przy placu Grunwaldzkim

Doświetlenie terenu przed Osiedlem WSM Zatrasie wzdłuż ul. Broniewskiego (projekt nr 1886)

Projekt ma na celu poprawić bezpieczeństwo pieszych na terenie dz. ew. nr 1 z obrębu 7-02-06 stanowiącej poboczny teren pasa drogowego ul. Broniewskiego po którym poruszają się mieszkańcy w kierunku osiedla. ul. Broniewskiego na odcinku od Broniewskiego 11 do Elbląskiej

Remont chodników i ścieżek na terenie zieleńca „Jasnodworska” na Rudawce (projekt nr 1909)

Projekt polega na remoncie i przebudowie istniejących ciągów pieszych (chodników i ścieżek) na terenie zieleńca „Jasnodworska”

Nowe drzewa na ulicy Słowackiego (projekt nr 1432)

Wzdłuż ulicy Słowackiego rosną drzewa - ale tylko po jednej stronie, nieparzystej. Po drugiej stronie prawie wszystkie drzewa zostały na przestrzeni lat wycięte, ostało się jedynie kilka przy szkole pożarniczej. Chcemy przywrócić ulicy Słowackiego charakter alei i zwiększyć liczbę żoliborskich drzew, tworząc szpaler wzdłuż torów tramwajowych - zgodnie z załączonym projektem.

Koncert w 100-lecie spółdzielczości mieszkaniowej na Żoliborzu (projekt nr 1417)

Spółdzielczość to nie tylko domy i infrastruktura. To przede wszystkim ludzie. To oni tworzyli lokalne społeczności w ramach domu, osiedla czy dzielnicy. W integracji mieszkańców ważną rolę odgrywała i nadal odgrywa kultura. Takim elementem kultury jest piosenka. Z kolei wywiady z ludźmi zaangażowanymi w działalność kulturalną pokażą, jak można skutecznie działać w tym obszarze.

Projekt przewiduje organizację koncertu na 100-lecie spółdzielczości mieszkaniowej na Żoliborzu w parku Kępa Potocka, w przykładowym terminie - maj-czerwiec 2021 r. Wstęp na koncert będzie nieodpłatny i ogólnodostępny.

Górki Włościańskie – żwirowa alejka i żywopłot wzdłuż parkingu (projekt nr 1737)

Na terenie Górek Włościańskich istnieje wydeptana ścieżka prowadząca od siłowni plenerowej (przy Gliniankach Włościańskich i pomniku Tadeusza Kościuszki), wzdłuż ogrodzenia parkingu aż do ulicy Stanisława Tołwińskiego przy budynku Broniewskiego 24A.
Projekt zakłada wykonanie w tym miejscu żwirowej alejki parkowej, która umożliwi mieszkańcom wygodne przejście niezależnie od pogody i pory roku. Alejka umożliwi również korzystanie z tej trasy rodzicom z wózkami dziecięcymi, osobom starszym i niepełnosprawnym. Alejka zostanie wykonana w sposób uwzględniający trudne, gliniaste i podatne na osunięcia podłoże.

Ścieżka prowadzi wzdłuż mało estetycznego ogrodzenia parkingu społecznego. Górki Włościańskie są popularnym terenem rekreacyjnym, z którego chętnie korzystają mieszkańcy osiedla. Sąsiedztwo zatłoczonego parkingu społecznego otoczonego rdzewiejącym ogrodzeniem niestety bardzo obniża wartość estetyczną tego miejsca. Dlatego tam gdzie jest to możliwe między żwirową alejką a ogrodzeniem zostanie nasadzony żywopłot. Do utworzenia żywopłotu zostanie zastosowany gatunek z owocami ozdobnymi, które będą wartościowym pokarmem dla ptaków.

 

JAK GŁOSOWAĆ?

Najłatwiej zagłosować przez Internet na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl.

Zagłosować można również papierowo – przychodząc do urzędu dzielnicy Żoliborz (ul. Słowackiego 6/8) i wrzucając do urny wypełnioną kartę do głosowania. UWAGA! Głosować papierowo można tylko osobiście, okazując przed przekazaniem karty dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. Papierowe karty do głosowania będą dostępne w urzędach dzielnic oraz do wydrukowania na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl.

Można wybrać 15 projektów na poziomie dzielnicowym oraz maksymalnie 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim. Każdy wybrany projekt uzyskuje jeden głos. Zachęcamy, by wśród wybranych projektów znalazły się również te, które przełożą się bezpośrednio na życie mieszkańców Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – projekty nr 670, 990, 1259, 1886, 1909, 1432, 1417, 1737.