ADMINISTRACJA OSIEDLA WAWRZYSZEW NOWY

01-917 Warszawa; ul. Petofiego 7 m 2

administracja, pion techniczny tel/fax 22 896 13 12

księgowość Tel. 22 291 50 50
godziny pracy: poniedziałek 7:30 – 17:00

wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Godziny przyjmowania interesantów:

Administracja:
poniedziałek 12:00 – 17:00

wtorek - piątek 10:00 – 14:00

Księgowość:
poniedziałek 12:00 - 17:00

wtorek - piątek 10:00 – 14:00

Rada Osiedla Wawrzyszew Nowy, ul. Petofiego 7 m 2  tel.  22 896 13 12

Numer KRS: 0000074605
REGON: 000489811
NIP: 525-000-64-95

Konto Bankowe:
PKO BP S.A. XV Oddział Centrum w Warszawie: 
Rachunek bieżący 83 1020 1156 0000 7802 0006 3511
Rachunek wkładów 33 1020 1156 0000 7602 0011 2912