Skład Rady Osiedla WSM WAWRZYSZEW NOWY
kadencja 2022-2025

  1. Bożenna Lipko-Choroś – Przewodnicząca Rady
  2. Barbara Gietek – Sekretarz
  1. Jarosław Czyż – Przewodniczący Komisji GZM
  2. Iwona Mikoś – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  3. Marek Kliś
  4. Radosław Sroczyński