Skład Rady Osiedla WSM ZATRASIE
kadencja 2022-2025

  1. Ludwik Sikora – Przewodniczący Rady
  2. Marek Kałyńczak – Wiceprzewodniczący Rady
  3. Paulina Łubnicka – Sekretarz Rady
  1. Aleksander Styś – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  2. Jerzy Witkowski – Przewodniczący Komisji GZM
  1. Wojciech Bojanowski – Członek Komisji GZM
  2. Lidia Grzymska – Członek Komisji Rewizyjnej
  3. Piotr Mazurek – Członek Komisji GZM
  4. Marta Poniatowska – Członek Komisji Rewizyjnej