Dyrektor Osiedla – Adam Kalinowski

Zastępca Dyrektora Osiedla ds. technicznych – Andrzej Braun

Główna księgowa – Bożena Malinowska

Sekretariat :tel.22 42 71 100

Dyrektor Osiedla przyjmuje interesantów w poniedziałki

 w godzinach: 15:00 – 17:00