Adres:
 ul. ks. T. Boguckiego 1 , 01-508 Warszawa

Telefon/Fax: 22 839 34 92

Godziny pracy Administracji:
poniedziałek: 7.30 – 17.00

wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

Godziny przyjęć interesantów w poszczególnych Działach zajdują się w zakładceAdministracja. Środa jest dniem wewnętrznym, bez przyjęć Interesantów.

Numer KRS: 0000074605
REGON: 000489811
NIP: 525-000-64-95

Konto Bankowe:
PKO BP S.A. XX Oddział w Warszawie: 
Rachunek bieżący 17 1020 1156 0000 7302 0006 5235


Wyświetl większą mapę