Aktualnie trwają pracę nad planem pracy Rady Osiedla.