Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Administracja Osiedla „Młociny”

 1. Wrzeciono 14A

01-961 Warszawa

ogłasza nabór na stanowisko: INSPEKTOR DS. EKONOMICZNO FINANSOWYCH

Miejsce pracy:  Warszawa, os. Młociny

Opis stanowiska:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały:

 • Przygotowanie wypłat z osobowego i bezosobowego funduszu płac dla pracowników Osiedla w oparciu o obowiązujące przepisy oraz dokumenty źródłowe.
 • Tworzenie kartotek osobowych i wprowadzanie danych do komputera.
 • Przygotowanie przelewów związanych z rozliczeniem funduszu płac oraz innych płatności.
 • Przygotowanie meldunku dotyczącego funduszu płac i zatrudnienia.
 • Sporządzenie deklaracji ZUS.
 • Bieżące wypełnianie druków do ZUS-u dotyczące rejestracji i wyrejestrowania pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie.
 • Sporządzenie deklaracji PIT 4, PIT 8A
 • Sporządzanie rocznych deklaracji PIT dotyczących rozliczeń podatku od osób fizycznych.
 • Przesyłanie deklaracji PIT do Urzędu Skarbowego.
 • Przygotowanie sprawozdań kwartalnych z funduszu płac oraz innych sprawozdań zleconych przez Zarząd.
 • Przygotowanie planu społeczno-gospodarczego w części dotyczącej spraw płacowych.
 • Uzgadnianie i dekretacja funduszu płac z podziałem na nieruchomości.
 • Uzgadnianie z Działem Kadr stanu zatrudnienia i stażu.
 • Sprawdzanie zaksięgowanych dokumentów.
 • Wypisywanie zaświadczeń o zarobkach pracownikom Administracji.
 • Przygotowanie dokumentu Rp-7 dotyczące emerytury lub renty.
 • Przygotowywanie dokumentów dla byłych i obecnych pracowników Administracji do wyliczenia kapitału początkowego.
 • Przygotowywanie i sporządzanie podczas okresu sprawozdawczego tabelek płacowych informujących o szczegółowym wykonaniu funduszu płac.
 • Uzgadnianie kont płacowych oraz sporządzanie specyfikacji sald dotyczących tych Obsługa lokatorów w razie potrzeby.
 • Prowadzenie i obsługa podręcznej Kasy Osiedla.

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne,
 • co najmniej 3 – letniego doświadczenia zawodowego w księgowości Spółdzielni
 • znajomość funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawa pracy,
 • znajomość programów: kadrowo – płacowego Optima, Płatnika, MS Office, SOFTHARD

Wymagania dodatkowe:

 • dobra organizacja pracy,
 • kultura osobista, odporność na stres.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • umowę o pracę,

Wymagane dokumenty:

 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

Dokumenty, o których mowa powyżej należy przesyłać do dnia 31.12.2020 r.

na adres e-mail sekretariat@wsm-mlociny.pl

Skip to content