Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Warszawie, ul Elbląska 14

 
poszukuje osoby na stanowisko:

Księgowa

Miejsce pracy: Warszawa

Ul. Ciołkosza

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie:

 • Wystawianie i księgowanie faktur i not księgowych.
 • Naliczanie miesięcznych opłat za lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże, hale garażowe oraz miejsca postojowe.
 • Wprowadzanie do programu czynszowego zmian liczby osób zamieszkałych, zmian związanych ze sprzedażą i wyodrębnieniem lokali.
 • Księgowanie obciążeń mieszkańców z tytułu usług lokatorskich wg faktur sprzedaży.
 • Prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT.
 • Analizowanie i uzgadnianie kont czynszowych Osiedli.
 • Uzgadnianie bieżących obrotów i sald poszczególnych kont księgowych.
 • Tworzenie i uzgadnianie tabel dotyczących.
 • Analizowanie i uzgadnianie kont rozrachunkowych.
 • Sprawdzanie rejestru zakupów i sprzedaży z dokumentami źródłowymi.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych od towarów i usług oraz deklaracji na gospodarowanie odpadami w zakresie Osiedli.
 • Prowadzenie ewidencji analitycznych i windykacji należności z tytułu opłat czynszowych w tym:

o    Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Osiedli.

o    Branie udziału w obsłudze audytu rocznego sprawozdania jednostek.

o    Uczestniczenie w pracach związanych z opracowaniem planu gospodarczo – finansowego prac okresowych i rocznych z jego realizacji.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie (preferowane wyższe).
 • Doświadczenie zawodowe min. 5 lat.
 • Mile widziana obsługa programu komputerowego Papirus oraz programów MS Office (w szczególności Excel).
 • Odpowiedzialność, zaangażowanie, odporność na stres.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Stałe wynagrodzenie + system premiowy (uznaniowy).
 • Świadczenia socjalne.

Oferta kandydata powinna zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym.
 • Kopie dyplomów.

image001.png@01D6A62C.83494FC0″ alt=”linia” width=”580″ height=”1″ />

Komplet dokumentów należy składać w terminie do 13.11.2020 r. za pomocą przycisku Aplikuj, pocztą lub osobiście w sekretariacie Administracji Osiedla WSM Zatrasie pok. Nr 15 (I piętro) w zamkniętych kopertach zaadresowanych: Administracja Osiedla Zatrasie, ul. Dolnośląska 3, 01-736 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Starsza księgowa”.

Skip to content