WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA RUDAWKA

miejsce pracy: Warszawa Żoliborz

Stanowisko: Księgowa

OBOWIĄZKI

 • Sprawdzanie na bieżąco pod względem formalno-rachunkowym, finansowym  faktur oraz rachunków za zakupy, usługi i dostawy.
 • Dekretacja i księgowanie faktur w systemie „ PAPIRUS” .
 • Wystawianie, dekretowanie, księgowanie dokumentów not  obciążeniowych , uznaniowych.
 • Księgowanie miesięcznych wymiarów czynszu za lokale użytkowe i uzgadnianie kont
 • Uzgadnianie na bieżąco sald poszczególnych kont księgowych syntetycznych z analityką.
 • Księgowanie dokumentów z tytułu utworzenia i rozwiązania odpisów aktualizujących należności .
 • Nadzór nad miesięcznym rozliczaniem podatku od towarów i usług i sporządzanie w obowiązującym terminie miesięcznych deklaracji podatku VAT do Urzędu Skarbowego zgodnie z wymogami Ustawy o podatku od towarów i usług.
 • Sporządzanie i księgowanie not finansowych dot. rozliczenia VAT
 • Dekretowanie, księgowanie otrzymanych not księgowych kosztowych ,uznaniowych od innych jednostek organizacyjnych ( z Zarządu, innych Osiedli )
 • Księgowanie obciążeń ( na podstawie deklaracji )
 • Księgowanie dokumentów z tytułu zakupu środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wystawianie dokumentów OT, LT
 • Analiza rozliczeń umorzenia środków trwałych . Współpraca z Biurem Zarządu
 • Weryfikacja rozliczeń z tytułu mediów, kwartalne uzgodnienia kosztów i przychodów . dekretacja i księgowanie  dokumentów.
 • Analiza i uzgadnianie rozliczeń magazynowych, kontrola wystawionych dokumentów PZ i WZ.
 • Księgowanie na podstawie dokumentów magazynowych w  ciężar kosztów wydatków z tytułu zużytych materiałów.  
 • Miesięczne uzgadnianie sald i sporządzanie analityki kont dla potrzeb sprawozdawczości.

 

WYMAGANIA

 • Wykształcenie średnie lub wyższe
 • Znajomość zasad rachunkowości
 • Znajomość programu Papirus będzie dodatkowym atutem
 • Dobra organizacja pracy i samodzielność
 • Dobra znajomość pakietu MC Office (Word, EXCEL)
 • Umiejętność pracy pod presja czasu
 • Zdolność analitycznego myślenia

 

OFERUJEMY

 • Zatrudnienie w stabilnej firmie z wieloletnimi tradycjami
 • Miłą atmosferę pracy
 • Dofinasowanie do wczasów ZFŚS
 • Pakiety medyczne

 Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie w terminie do dnia 09.07.2021 r.  na adres email sekretariat@wsm-rudawka.pl lub osobiście w sekretariacie w pokoju  nr 25 II p.

Uprzejmie informujemy , że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych, które zostały zamieszczone w przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

Skip to content