WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA „WAWRZYSZEW”

z siedzibą przy ul. Wolumen 8C, 01-912  Warszawa

tel. 22 864–95–87,  e-mail: sekretariat@wsm-wawrzyszew.pl

Ogłasza przetarg:

Kompleksowe sprzątanie części wspólnych w budynkach mieszkalnych oraz terenów zewnętrznych przylegających zarządzanych przez Administrację Osiedla WSM Wawrzyszew.

Materiały przetargowe są do odbioru od dnia 15 maja 2024 r. do dnia 3 czerwca 2024 r., w siedzibie administracji Osiedla WSM Wawrzyszew, pok. 8 przy ul. Wolumen 8C, 01-912 Warszawa, w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 9:00-15:00 (istnieje możliwość odbioru SWZ za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Do kontaktów z Oferentami upoważniona jest: Pan Tomasz Dudziński, Pani Alicja Hoffman i Pani Marzena Jędrysiak. Kontakt tel. tel. 22 864 63 01, e-mail. sekretariat@wsm-wawrzyszew.pl.

Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w wysokości – 4 000 zł, dokonane przed upływem terminu składania ofert.

Wpłaty należy wnieść na konto w PKO BP S.A. XV Oddział/Warszawa nr rachunku 49-1020-1156-0000-7802-0006-3735.

Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego-pokój nr 1 do dnia 03.06.2024 r. godz. 1000.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Petofiego 3 z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych z sytuacją epidemiczną obowiązującą w dniu otwarcia – 03.06.2024 r. o godzinie 1100.

Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Warszawa, dnia 15.05.2024 r.

Skip to content