WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedla Wawrzyszew Nowy

Ogłasza przetarg na wymianę pasów nośnych w 2 dźwigach oraz usługę konserwacyjną w budynku mieszkalnym przy ul. Sokratesa 2B  położonym w Osiedlu WSM Wawrzyszew Nowy.

 

 

  • Materiały do przetargu (SWZ) można uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną (e-mail) po dokonaniu wpłaty 100,00 zł na podane poniżej konto Zamawiającego.
  • Oferty należy składać w terminie do 28 kwietnia 2022r. , do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego: WSM Administracji Osiedla Wawrzyszew Nowy, ul. Petofiego 7 m 2, 01-917 Warszawa.
  • Wadium w kwocie: 16 000,00 należy wpłacić na konto Zamawiającego w PKO BP SA XX Oddział w Warszawie nr 35 1020 1156 0000 7302 0049 9277.
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 kwietnia 2022 r., o godz. 1200, w siedzibie Zamawiającego.
  • Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Pan Łukasz Ceniak,
    : 22 896 13 12, wewn.12., e-mail: lukasz.ceniak@wnowy.pl
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Skip to content