INFORMACJA

Decyzją Zarządu WSM przetarg ba składanie ofert na nabycie prawa użytkowania wieczystego działek nr 4 i 5 przy ul. Przybyszewskiego 41 i 43 w Warszawie  – zostaje unieważniony.

0001

 

Skip to content