Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg z negocjacjami na: 

Wymiana poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Literackiej 15/15A . Wymiana zaworów podpionowych w budynku Kochanowskiego 17A.

Termin składania ofert do dnia 03.04 2023 r.do godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem: Wymiana poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Literackiej 15/15A.Wymiana zaworów podpionowych w budynku Kochanowskiego17A.

oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

 

Wadium w wysokości 6.000,00 zł.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.04. 2023 r. o godz. 14.15, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z dopiskiem : Wymiana poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Literackiej 15/15A.Wymiana zaworów podpionowych w budynku Kochanowskiego 17A.

należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 20.03.2023 r. w siedzibie Zamawiającego, po wniesieniu wpłaty w wysokości 30 zł. przelewem na konto Zamawiającego.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. mgr inż. Jan Adamczyk tel. (22) 669 52 52 wew.4,  pok. 2; e-mail: techniczny@wsm-piaski.pl

Skip to content