Kolejny krok na drodze do odzyskania 17 mln od Miasta

WSM wygrała w Samorządowym Kolegium Odwoławczym – prezydent ma na nowo określić wysokość opłaty za odbiór śmieci za okres obowiązywania uchylonej uchwały ryczałtowej.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie WZ 7 i 9.06.2022 r. 1

ogłoszenie20220516

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik.docx)Formularz oferty

Czytaj więcej...

Szuwar warszawski na Żoliborzu i Bielanach

Renaturyzacja stawów w pięciu dzielnicach Warszawy – to najważniejszy element projektu „Szuwar Warszawski” prowadzonego przez stołeczny Zarząd Zieleni. Trwa przetarg, którego efektem będzie przywrócenie warunków do życia dla płazów i ptaków m.in. w dwóch zbiornikach na terenie WSM – Gliniankach Włościańskich na Żoliborzu III i Stawach Brustmana na Wawrzyszewie.

Czytaj więcej...

Naszej Koleżance, Pani
BOGUSŁAWIE RUDZIŃSKIEJ
Kierownik Działu Organizacyjnego Biura Zarządu WSM

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
w trudnych chwilach po stracie

Mamy

składają Zarząd, Rada Nadzorcza
oraz pracownicy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Ogłoszenie schody kamień BZ do wywieszenia

Zbliża się Walne Zgromadzenie

Po Zebraniach Mieszkańców i wyborze Rad Osiedli przyjdzie czas na obrady najważniejszego organu WSM – Walnego Zgromadzenia.

Czytaj więcej...

Zadania Rady Osiedla

Na tegorocznych Zebraniach Mieszkańców wybierzemy w sumie 121 członków Rad Osiedli. Zależnie od wielkości danego Osiedla w nowym gremium zasiądzie od 5 do 15 osób. Jak przebiega sposób ich wyboru i jakie zadania będą mieli nowi radni?

Czytaj więcej...

Nowy numer „Życia WSM”

Do Spółdzielni trafił nowy numer „Życia WSM”. A w nim m.in.:PZEWSM0509s001

 • Terminarz Zebrań Mieszkańców-Członków WSM – trwają Zebrania, w trakcie których mieszkańcy WSM wybierają nowe Rady Osiedli
 • Zadania Rady Osiedla
 • Zapomniany 1 maja – wspomnienie o manifestacji „Solidarności” w 1985 roku, w której udział wzięło co najmniej kilkanaście tysięcy osób, w tym wielu mieszkańców WSM
 • Z prac Zarządu WSM
 • Z prac Rady Nadzorczej
 • Zbliża się Walne Zgromadzenie
 • Projekt zmian w Statucie WSM
 • Jubileusz 100-lecia WSM – plany obchodów
 • Szuwar warszawski na Żoliborzu i Bielanach
 • Jakie zmiany czekają „Plastusiowo”?
 • Z Bielan na Pragę i Białołękę – szósta część cyklu Tomasza Pawłowskiego „Historia WSM w pigułce”
 • Spółdzielnie chcą uregulować stan prawny gruntów – w poprzednich latach wielokrotnie pisaliśmy o zmianach dotyczących stanu prawnego gruntów WSM, chodziło przede wszystkim o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, w Spółdzielni są też jednak grunty o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Patroni naszych ulic: Adam Ciołkosz (Osiedle Nowodwory)
 • Nasze osiedla wczoraj i dziś – Marcin Bagrianow zaprasza na Żoliborz III
 • Krzyżówka z nagrodami (opublikowana dzięki uprzejmości serwisu szarada.net)

Spółdzielnie chcą uregulować stan prawny gruntów 

WSM, razem z innymi spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi, przez wiele lat angażowała się w sprawę przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Dzięki wspólnej pracy osiągnęliśmy sukces – użytkowanie wieczyste zostało przekształcone na działkach zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Pozostaje jednak sprawa gruntów nieuregulowanych, do których dana spółdzielnia czy wspólnota nie ma prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego. Od kilku miesięcy trwają spotkania środowiska spółdzielczego na rzecz zmian w przepisach. Sprawą zainteresował się poseł Paweł Lisiecki. Po konsultacjach WSM postanowiła się zwrócić do innych spółdzielni, by wspólnie opracować listę nieuregulowanych gruntów, tak by można było przedstawić skalę problemu w ramach zespołu roboczego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Czytaj więcej...

152609

Historia WSM w pigułce (część V)
Walka z kryzysem mieszkaniowym lat 80. i 90.

W latach 80. nastąpiło poważne ograniczenie w przyznawaniu środków finansowych na inwestycje. W takiej sytuacji Zarząd Spółdzielni skoncentrował się na dokończeniu realizowanych obiektów oraz na remontach już istniejących budynków. A było co remontować, gdyż jakość ówczesnych materiałów była bardzo niska. Na poszczególnych osiedlach wymieniano instalacje grzewcze, wodne, kanalizacyjne, remontowano dachy, elewacje nawet na tych budynkach, które budowane były jako ostatnie, nie wyłączając Wawrzyszewa i Chomiczówki. 

Czytaj więcej...

Budowa wind w osiedlu „Serek Żoliborski”

Mieszkańcy dwóch czteropiętrowych budynków na Żoliborzu II już od dawna czekają na zainstalowanie windy. W ostatnich latach WSM przeprowadziła pomiary, przygotowała projekty. Zetknęła się też z kilkoma trudnościami, które zmusiły Zarząd do zmiany planowanych prac. O ich aktualnym przebiegu napisał Jerzy Górczak, główny specjalista WSM ds. inwestycji dźwigów osobowych.

Czytaj więcej...

Spółdzielczy pilotaż w nowoczesnej gospodarce odpadami

3 marca w Spółdzielczym Domu Kultury zebrali się specjaliści w zakresie gospodarki odpadami. Pod przewodnictwem prezes WSM Barbary Różewskiej dyskutowali o tym, jak doprowadzić do zmian w systemie tak, by gospodarka odpadami stała się przyjaźniejsza środowisku, i jednocześnie zatrzymać ciągłe podwyżki opłat za odbiór śmieci.

Czytaj więcej...

Za nami trudny rok

Rozmowa z członkami Zarządu WSM – prezes Barbarą Różewską i wiceprezesem Mariuszem Skrockim. 

Danuta Wernic, Bartłomiej Pograniczny: Rok 2021 był trudny z wielu powodów. Pandemia doprowadziła do zamieszania i wielu szkód. Spróbujmy dokonać podsumowania i odpowiedzieć na liczne pytania, które zadają sobie spółdzielcy, mieszkańcy naszych Osiedli. Zacznijmy od podwyżek kosztów eksploatacyjnych. Dlaczego skala jest tak duża, czy nie dało się tego w jakimś stopniu uniknąć? Dodajmy, że we wszystkich wypowiedziach Zarządu, w różnych gremiach słyszymy, że sytuacja finansowa Spółdzielni jest bardzo dobra, mamy pieniądze, i nic nam nie grozi. Jeśli więc jest tak dobrze, to dlaczego aż tak wzrosły opłaty?

Czytaj więcej...

Nowy numer „Życia WSM”

Dziś do Spółdzielni trafił nowy numer „Życia WSM”. A w nim m.in.: PZEWSM0314s001

 1. Za nami trudny rok: rozmowa z członkami Zarządu WSM, prezes Barbarą Różewską i wiceprezesem Mariuszem Skrockim
 2. Spółdzielczy pilotaż w nowoczesnej gospodarce odpadami: 3 marca w Spółdzielczym Domu Kultury zebrali się specjaliści w zakresie gospodarki odpadami
 3. Przyjazny Spółdzielni 2021 – Konkurs rozstrzygnięty
 4. Z prac Zarządu
 5. Z prac Rady Nadzorczej
 6. Walka z kryzysem mieszkaniowym lat 80. i 90.: V część cyklu Tomasza Pawłowskiego „Historia WSM w pigułce”
 7. Osiedla podsumowują wykonanie planu remontowego na 2021 rok (cz. 2)
 8. WOŚP na Żoliborzu i Bielanach
 9. Budowa wind w osiedlu „Serek Żoliborski”: o aktualnym stanie prac napisał Jerzy Górczak, główny specjalista WSM ds. inwestycji dźwigów osobowych
 10. WSM złożyła wniosek o zgodę na remont kapliczki na Rudawce
 11. Listy do redakcji
 12. Patroni naszych ulic: bogini Hera
 13. Nasze osiedla – wczoraj i dziś: Marcin Bagrianow zaprasza na Piaski
 14. 40. rocznica śmierci autorki „Plastusia”
 15. Krzyżówka z nagrodami (opublikowana dzięki uprzejmości serwisu szarada.net)

12
3

Plusy i minusy wdrożenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Żoliborzu

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Żoliborzu funkcjonuje już ponad miesiąc. Czy udało się spełnić założenia idące za rozszerzeniem Strefy?

Czytaj więcej...

Rozmowa z Bożeną Sezonienko, dyrektorem Osiedla WSM Piaski
W przyszłość należy patrzeć optymistycznie

Zbigniew Zieliński: Pani Dyrektor. Kieruje Pani trzecim pod względem liczby mieszkań osiedlem WSM. Zna je Pani od podszewki, w Osiedlu przeszła Pani drogę awansu od księgowej do dyrektora. Prawie dwa ostatnie lata zostały naznaczone pandemią. Jak w tym okresie przebiegała realizacja zadań statutowych, jakie były sukcesy i porażki?

Czytaj więcej...

Historia WSM w pigułce (część IV)
100 lat na Żoliborzu

Minęło 100 lat odkąd 11 grudnia 1921 r., w lokalu Uniwersytetu Ludowego przy ulicy Oboźnej 4, odbyło się zebranie założycielskie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Już niedługo, 24 stycznia, będziemy obchodzić setną rocznicę zarejestrowania WSM przez sąd. W poprzednich częściach przybliżyłem historię WSM i opisałem dawne osiedla, które dziś są oddzielnymi spółdzielniami. Zacząłem też przedstawiać losy obecnych bielańskich osiedli WSM – jednej z najstarszych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce. W czwartej części cyklu zapraszam na Żoliborz.

Czytaj więcej...

Od 50 lat bronimy Park Sady Żoliborskie przed zabudową

– Nie mieliśmy pieniędzy na traktory, motyki czy taczki. Wszystko społecznie załatwił nam inżynier Ryszard Błahyj. I tak od września, w każdą sobotę, zajmowaliśmy się porządkowaniem parku. Trzeba było usunąć rozwalone murki, które rozdzielały działki, kłącza roślin. Nie ruszaliśmy tylko drzew owocowych. Ani jedno drzewo nie zostało usunięte – wspomina Barbara Kowalczyk, prezeska Stowarzyszenia Ochrony Parku „Sady Żoliborskie”, laureatka konkursu „Przyjazny Spółdzielni” za 2019 rok.

Czytaj więcej...

Nowy numer „Życia WSM”

Dziś do Spółdzielni trafił nowy numer „Życia WSM”. A w nim m.in.PZEWSM12291s001

 1. Historia choinkowych bombek
 2. 13 grudnia 1981 roku na Żoliborzu
 3. Kolejna zmiana metody naliczania opłat za śmieci
 4. Z prac Zarządu WSM
 5. Z prac Rady Nadzorczej WSM
 6. Plusy i minusy wdrożenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Żoliborzu
 7. Od 50 lat bronimy Sady Żoliborskie przed zabudową – wywiad z Barbarą Kowalczyk, prezeską Stowarzyszenia Ochrony Parku „Sady Żoliborskie”, laureatką konkursu „Przyjazny Spółdzielni”
 8. 100 lat na Żoliborzu – IV część cyklu Tomasza Pawłowskiego „Historia WSM w pigułce”
 9. Osiedla podsumowują wykonanie planu remontowego na 2021 rok (cz. 1)
 10. Zatrasie: Sąsiedzkie spotkanie przy choince
 11. W przyszłość należy patrzeć optymistycznie – rozmowa z Bożeną Sezonienko, dyrektorem Osiedla WSM Piaski
 12. Alicja Rybicka i Zygmunt Morawski Bielańskimi Wolontariuszami Roku
 13. Patroni naszych ulic: Gustaw Daniłowski
 14. Dzielnica wyremontowała mostek przy stawach Brustmana
 15. Nasze osiedla wczoraj i dziś – cykl Marcina Bagrianowa
 16. Dziesiątki tysięcy akt o historycznej wartości – jubileusz WSM to nie tylko dobry moment na wspomnienia o historii Spółdzielni, ale również odpowiedni czas na dokonanie przeglądu i zarchiwizowanie wiekowej dokumentacji
 17. Krzyżówka z nagrodami (opublikowana dzięki uprzejmości serwisu szarada.net)

Spotkanie w sprawie pilotażu Systemu Eko AB w osiedlach WSM

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa od dłuższego czasu nie tylko alarmuje o nieprawidłowościach obecnego miejskiego systemu gospodarki odpadami, ale też szuka rozwiązań, które byłyby mniej obciążające kosztowo dla mieszkańców oraz zapewniały lepsze efekty ekologiczne. Dlatego też od sierpnia analizuje możliwość wprowadzenia Systemu Eko AB, początkowo w kilku wybranych osiedlach.

Czytaj więcej...

Co dalej w sprawie renowacji figury św. Józefa z Dzieciątkiem na Rudawce?

Mieszkańcy Rudawki od dawna czekają na obiecaną renowację kapliczki św. Józefa z Dzieciątkiem przy ul. Jasnodworskiej 9. Sprawdziliśmy, dlaczego sprawa się opóźnia.

Czytaj więcej...

„Przyjazny Spółdzielni”
Został już tylko miesiąc na zgłoszenia w konkursie

Tylko do końca grudnia czekamy na kandydatury osób, które Państwa zdaniem powinny otrzymać tytuł „Przyjazny Spółdzielni” za 2020 rok.

Czytaj więcej...

Skąd wziąć pieniądze na pielęgnację drzew?

Po artykule „Ekologia czy bezpieczeństwo? Najlepiej jedno i drugie” (lipcowy numer „Życia WSM”), w którym pokazaliśmy, że Administracja Żoliborza III dąży do wycinki wszystkich osiedlowych topoli (uznając je za drzewa potencjalnie niebezpieczne), niezależnie od tego, czy są zdrowe, do redakcji napisał ponownie główny księgowy Żoliborza III Sylwester Mroczek. Zadeklarował, że Osiedle chętnie zmieni podejście i będzie prowadzić prace pielęgnacyjne czy wzmacniające topole, jeśli tylko uda się znaleźć na to zewnętrzne środki finansowania. Sprawdziliśmy, gdzie można zgłosić się po pieniądze na pielęgnację drzew.

Czytaj więcej...

Ciepło – zasady rozliczeń, przyczyny wzrostu kosztów

Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków. Obowiązek ten zawarty w art. 1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest istotny w związku z zapisami innych ustaw regulujących różne sfery działalności spółdzielczej i okołospółdzielczej, takie jak np. dostawa wody i odbiór ścieków, dostawy ciepła, gospodarka odpadami i inne. W ustawach regulujących te działalności mowa jest o właścicielach nieruchomości i ZARZĄDCACH nieruchomości, nakładane są na nich obowiązki związane z prawidłowym zarządzaniem nieruchomościami.

Czytaj więcej...

Budżet Obywatelski
Głosowanie to nie wszystko

Tak, bo Budżet Obywatelski to cały proces od przygotowania projektu do zakończenia wykonania projektów zwycięskich. To okres trwający nawet ponad dwa lata. Co jest na początku? Wielu powie, że pomysł na projekt. Ja uważam, że jest to podjęcie decyzji. O tym, że chcę mieć wpływ na to, na co będzie wydawana ta część budżetu dzielnicy czy miasta objęta Budżetem Obywatelskim. Niedawno poznaliśmy wyniki tegorocznej edycji Budżetu. 1 grudnia zaczniemy składać nowe projekty. Prześledźmy, jak to zrobić, by nasz pomysł miał szansę na dopuszczenie do głosowania i przekonanie do siebie mieszkańców.

Czytaj więcej...

Z prac Zarządu WSM

W okresie od 22 września do 4 listopada Zarząd odbył 6 posiedzeń, na których podjął 26 uchwał, w tym: 

 1. 5 uchwał w sprawie przyjęć w poczet członków Spółdzielni,
 2. 5 uchwał w sprawie wynajęcia lokali użytkowych w Osiedlach,
 3. 6 uchwał w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,
 4. 1 uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu drogowego w Osiedlu Zatrasie,
 5. 2 uchwały w sprawie zmiany wysokości zaliczek na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania,
 6. 2 uchwały w sprawie zmiany wysokości zaliczek na pokrycie kosztów opłaty cyrkulacyjnej, opłaty stałej i kosztów podgrzewu wody,
 7. 2 uchwały w sprawie zmiany wysokości opłat za wywóz odpadów dla lokali mieszkalnych,
 8. 1 uchwałę w sprawie podwyższenia stawek opłat na poczet centralnego ogrzewania w budynkach bez podzielników kosztów ciepła Osiedla Żoliborz III od dnia 1 listopada,
 9. zmiany wysokości stawki centralnego ogrzewania, dla niektórych lokali użytkowych w Osiedlu WSM Wawrzyszew, obowiązującej od 1 października,
 10. 1 uchwałę w sprawie cesji umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 182,60 m2 w Osiedlu Żoliborz II,
 11. 1 uchwałę w sprawie rozszerzenia składu Komisji Przetargowej WSM powołanej do rozstrzygnięcia przetargu na zakup energii elektrycznej na lata 2022-2023.

Czytaj więcej...

Z prac Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w związku z pandemią odbywała posiedzenia w trybie hybrydowym. Porządek obrad ustalało prezydium Rady, w skład którego wchodzą: przewodnicząca Rady Nadzorczej, dwóch wiceprzewodniczących Rady, sekretarz oraz przewodniczący komisji: Rewizyjnej, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Członkowsko-Mieszkaniowej, Inwestycyjnej, Organizacyjno-Samorządowej. Wymienione komisje pracowały pomiędzy posiedzeniami Rady. Komisje rozpatrywały sprawy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza w trakcie posiedzeń Rady.

Od ostatniego wydania „Życia WSM” RN podjęła następujące uchwały:

Czytaj więcej...

Historia WSM w pigułce (część III)
Okęcie, Rakowiec, czy Jelonki – tam też budowała WSM

Według pierwotnego scenariusza, opisywanie osiedli WSM miało zakończyć się na części trzeciej, czyli tej. Ale ilość zgromadzonego materiału przerosła moje oczekiwania. Stąd rewizja pierwotnych planów. Dlatego w tym numerze zakończę opisywanie osiedli, które odłączyły się od WSM, i zacznę przybliżać obecne osiedla Spółdzielni, które powstały w latach 60. i 70. tych.

Czytaj więcej...

Nowy numer „Życia WSM”

Dziś do Spółdzielni trafił nowy numer „Życia WSM”. A w nim m.in.:PZEWSM1122s001

 • Czekamy na zwrot prawie 17 milionów złotych – WSM prawomocnie wygrała z Miastem w sprawie uchwały ryczałtowej dotyczącej odbioru śmieci
 • Nowy sposób obliczania opłaty za odbiór śmieci. Miało być bardziej sprawiedliwie, będzie… jeszcze drożej – Rada Warszawy zdecydowała, że od 1 stycznia opłata za odbiór śmieci będzie zależna od metrażu mieszkania
 • „Przyjazny Spółdzielni” – został już tylko miesiąc na zgłoszenia w konkursie
 • Zgoda buduje, a niezgoda rujnuje – o sporze w Radzie Nadzorczej
 • Okęcie, Rakowiec, czy Jelonki – tam też budowała WSM – trzecia część cyklu Tomasza Pawłowskiego „Historia WSM w pigułce”
 • Z prac Zarządu WSM
 • Z prac Rady Nadzorczej
 • Jak Spółdzielnia zrealizuje zalecenia polustracyjne? – prezes Barbara Różewska o proponowanym sposobie realizacji zaleceń po lustracji pełnej
 • Wieczór autorski Jarosława Abramowa-Newerlego – materiał Władysława Głowali
 • Zaduszkowe Wspominki – relacja z koncertu muzyki poważnej w SDK
 • Ku czci Niepodległej – koncert w 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
 • Budżet Obywatelski głosowanie to nie wszystko – Krzysztof Wypyski o zasadach zgłaszania projektów
 • Ciepłozasady rozliczeń, przyczyny wzrostu kosztów – wyjaśnia Andrzej Braun, zastępca ds. technicznych dyrektora Osiedla Zatrasie
 • Co dalej w sprawie renowacji figury św. Józefa z Dzieciątkiem na Rudawce?
 • Niesprawiedliwość trwa – Zbigniew Zieliński o ciągłych naprawach ulicy wewnętrznej sąsiadującej z targowiskiem Broniewskiego
 • Skąd wziąć pieniądze na pielęgnację drzew? – Bartłomiej Pograniczny kontynuuje temat zieleni w Osiedlach WSM
 • Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom – Klub Seniora „Pod Zdrówkiem” wyróżniony
 • Wspólne przedsięwzięcia WSM i dzielnicy Bielany docenione – dwie inwestycje WSM i Dzielnicy Bielany zostały wyróżnione w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”
 • Patroni naszych ulic: Bolesław Podczaszyński
 • Nasze osiedla – wczoraj i dziś – Marcin Bagrianow zaprasza na Zatrasie
 • Krzyżówka z nagrodami (opublikowana dzięki uprzejmości serwisu szarada.net)

Nasi architekci
Jacek Nowicki – twórca Zatrasia

100 lat temu latem 1921 r. urodził się związany z Żoliborzem architekt Jacek Nowicki, który ze wszech miar wart jest przypomnienia.

Czytaj więcej...

Ekologia czy bezpieczeństwo? Najlepiej jedno i drugie

Żoliborz III słynie z bogactwa zieleni. Administracja zakłada łąki kwietne, ogranicza koszenie, sadzi nowe krzewy, dlatego tym bardziej zaskakuje podejście, jakie Dyrekcja wykazuje w stosunku do części gatunków drzew – sukcesywnie składa wnioski o wycinkę topoli, nawet jeśli drzewa są zdrowe.

Czytaj więcej...

Szósta edycja konkursu „Przyjazny Spółdzielni”

Redakcja „Życia WSM” rozpoczyna przyjmowanie kandydatur w konkursie „Przyjazny Spółdzielni” za 2021 rok.

Kto może zostać laureatem konkursu? Wszystko zależy od Państwa. Czekamy na zgłoszenia, zawierające opis działania na rzecz Osiedla czy całej Spółdzielni, za które chcieliby Państwo daną osobę wyróżnić.

Na kandydatury czekamy do końca grudnia. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.wsm.pl.

Czytaj więcej...

Spór o Sady

W cieniu obchodów 50-lecia Parku Sady Żoliborskie obserwowaliśmy kolejną odsłonę trwającego od wielu lat konfliktu o to ważne dla wielu mieszkańców miejsce. Tuż obok uroczystości odbywał się niemy protest – na drzewach zawieszono trzy transparenty przeciwników jubileuszu. 

Czytaj więcej...

Abonament mieszkańca w Strefie Płatnego Parkowania

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) rozszerzy się o Ochotę i Żoliborz. Uchwała, podjęta w lipcu przez Radę m.st. Warszawy, uprawomocniła się i wejdzie w życie 15 listopada. Zmienia ona Uchwałę nr XXXVI/1077/2008 z 26 czerwca 2008r w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.

Czytaj więcej...

Z prac Rady Nadzorczej WSM

Rada Nadzorcza w związku z pandemią odbywała posiedzenia w trybie hybrydowym. Porządek obrad ustalało prezydium Rady. Prezydium stanowią: przewodniczący Rady Nadzorczej, dwóch wiceprzewodniczących Rady, sekretarz oraz przewodniczący komisji: Rewizyjnej, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Członkowsko-Mieszkaniowej, Inwestycyjnej, Organizacyjno-Samorządowej. Wymienione komisje pracowały pomiędzy posiedzeniami Rady. Komisje Rady w trakcie posiedzeń rozpatrują sprawy, którymi zajmuje się Rada Nadzorcza na plenarnych posiedzeniach Rady.

Od poprzedniego wydania „Życia WSM” Rada Nadzorcza zajmowała się m.in. następującymi sprawami:

Czytaj więcej...

Z prac Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd WSM, w składzie: Barbara Różewska – Prezes Zarządu, Helena Pośpieszyńska – Zastępca Prezesa ds. ekonomiczno-finansowych, Główny Księgowy, Mariusz Skrocki – Zastępca Prezesa ds. inwestycji i remontów, w okresie od 24 czerwca do 15 września odbył 12 posiedzeń, na których podjął 47 uchwał, w tym:

Czytaj więcej...

Historia WSM w pigułce (część II)
Walka z czasem – odbudowa miasta i inwestycje po odwilży

Organizowane od 1957 r. pracownie architektoniczne przy WSM rozpoczęły prace projektowe nad nowymi osiedlami. Zanim jednak doszło do ich realizacji, Spółdzielnia kupiła wiele gotowych już budynków. Dlaczego? Chodziło o czas. W kolejce po własne mieszkanie czekało 4 000 coraz bardziej zniecierpliwionych członków WSM.

Czytaj więcej...

Dziś do Spółdzielni trafił nowy numer „Życia WSM”. A w nim m.in.:PZEWSM0924s001

 • Osiedle Ceramiczna – mamy pozwolenie na budowę
 • Walka z czasem – odbudowa miasta i inwestycje po odwilży (artykuł Tomasza Pawłowskiego)
 • Obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
 • …tu się zaczęło… – wspólne śpiewanie w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
 • Z prac Zarządu WSM
 • Z prac Rady Nadzorczej
 • Jubileusz 90 lat Plastusia w MDK Bielany
 • Lider spółdzielczości mieszkaniowej – WSM otrzymała nagrodę miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
 • Wyniki konkursu „Zielona WSM”
 • Szósta edycja konkursu „Przyjazny Spółdzielni”
 • Taneczne pożegnanie lata – potańcówka przed Teatrem Komedia
 • 50-lecie Parku Sady Żoliborskie
 • Spór o Sady
 • Ekologia czy bezpieczeństwo? Najlepiej jedno i drugie – o pielęgnacji drzew
 • Abonament mieszkańca w Strefie Płatnego Parkowania
 • Spółdzielczy pilotaż – nowy standard w gospodarce odpadami
 • Rozmowy z Miastem o minipszokach
 • Jacek Nowicki – twórca Zatrasia
 • Kolorowa i aktywna jesień w Klubie Piaski
 • Patroni naszych ulic: Władysław Reymont
 • Nasze osiedla – wczoraj i dziś – Marcin Bagrianow zaprasza na Zatrasie
 • Listy do redakcji
 • Krzyżówka z nagrodami (opublikowana dzięki uprzejmości serwisu szarada.net)

Osiedle Ceramiczna – mamy pozwolenie na budowę!

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że uzyskała ostateczną decyzję zatwierdzającą zamienny projekt budowlany inwestycji Osiedle Ceramiczna. Sprzedaż mieszkań rozpoczyna się 18 września. Mieszkania można nabywać w punkcie sprzedaży na terenie planowanej inwestycji oraz w innych punktach sprzedaży firmy Dom Development.

32514 ulotka CERAMICZNA aktualizacja 1 Strona 2

90 lat „Życia WSM”

„Rozwój Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej: stały i szybki wzrost ludności Osiedla na Żoliborzu i potrzeb tej ludności, wreszcie trudności piętrzące się na drodze naszej pracy – wymagają, aby łączność między władzami Spółdzielni i ogółem członków była ściślejsza, aby o wszystkich pracach, poczynaniach i trudnościach członkowie i mieszkańcy Osiedla byli stale informowani, aby inicjatywa członków w poszczególnych sprawach mogła się łatwiej przejawiać, aby wreszcie każde zagadnienie mogło być przed odpowiedniem postanowieniem omówione przystępnie i szczegółowo”. 

Tak zaczynał się pierwszy numer gazety którego pełna nazwa brzmiała „Życie W.S.M. Biuletyn Informacyjny Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Stowarzyszenia „Szklane Domy”, oddziału Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Żoliborzu” który ukazał się w czerwcu 1931 r. Nazwa trochę długa, dlatego mówiono i pisano skrótowo używając nazwy „Życie WSM”. W 1931 r. ukazały się tylko 3 numery i wszystkie opisane były jako jednodniówki. Mogłoby to wskazywać, że redakcja nie do końca uważała, że pomysł z gazetą kolportowaną na terenie osiedla powiedzie się. Obawy okazały się płonne i od stycznia 1932 r. gazeta ukazywała się jako miesięcznik.

Czytaj więcej...

Plany remontowe w Osiedlach WSM

W związku z pandemią w 2020 i 2021 roku działalność remontowa w Spółdzielni znacznie spowolniła. Panujące obostrzenia sprawiły, że WSM zdecydowała się wstrzymać większość prac. Zarząd, w związku z trudną sytuacją na rynku, która siłą rzeczy dotknęła także mieszkańców WSM, zdecydował o czasowym obniżeniu odpisów na fundusz remontowy. Jednak zasoby Spółdzielni są coraz starsze i wymagają znacznych nakładów finansowych. Poniżej opisujemy już rozpoczęte prace i plany remontowe, które Osiedla zrealizują do końca roku.

Czytaj więcej...

Historia WSM w pigułce cz. 1
Jak powstała Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

W tym i w przyszłym roku będziemy uczestniczyli w wielu rocznicowych uroczystościach związanych ze 100-leciem Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jednym z elementów tych obchodów jest cykl artykułów dotyczących historii naszych osiedli, nawet jeżeli dziś nie znajdują się już w naszych zasobach. Oprócz działalności budowlanej opisane zostaną organizacje społeczne dla dzieci i dorosłych, działające na osiedlach WSM, a także przedstawione będą sylwetki najważniejszych osób w tworzeniu zrębów spółdzielni, które na szereg lat ukształtowały WSM. Przy tak burzliwej historii Spółdzielni, mnogości zdarzeń, jakie miały miejsce przez dziesięciolecia, najwłaściwszym tytułem tego cyklu będzie „HISTORIA WSM W PIGUŁCE”. Zapraszam do lektury, która czasami może będzie zwyczajna, ale chwilami interesująca, kiedy opisane zostaną nieznane wydarzenia z historii Spółdzielni. Ale to jest nasza historia, o której należy pamiętać i nie wstydzić się jej, bo przeszłości nie zmienimy. A najgorsze to ukrycie niewygodnych faktów, nazwisk, itp. Dlatego, jeżeli Państwo chcecie się podzielić wspomnieniami, zdjęciami, dokumentami o naszej Spółdzielni, proszę napisać do redakcji, a ja skontaktuję się z Państwem. Ewentualnie zapraszam na moje pokazy zdjęć, na których już od ponad 15 lat opowiadam o historii Żoliborza, o architektach, dzięki którym powstała ta piękna dzielnica. Przez pandemię cykl ten został opóźniony, ale liczę, że jesienią tego roku będę mógł Państwa zaprosić na następną opowieść.

Tomasz Pawłowski

*** 

Przełom 1921 i 1922 r. obfitował w wydarzenia kluczowe dla powstania WSM. 11 XII 1921 r., w lokalu Uniwersytetu Ludowego przy ulicy Oboźnej 4, odbyło się zebranie organizacyjne, na którym członkowie-założyciele spółdzielni (działacze związków zawodowych i robotniczego ruchu spółdzielczego) podjęli decyzję o powołaniu do życia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Czytaj więcej...

Osiedle Ceramiczna – Twoje miejsce w sercu Tarchomina

Osiedle Ceramiczna to nowa inwestycja Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Projekt na rzecz WSM zrealizuje w systemie Generalnego Realizatora Inwestycji firma Dom Development.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

informujemy, że osoby ubiegające się o nabycie lokali w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mogą stać się celem oszustów podszywających się za pośredników w kontaktach ze Spółdzielnią.

Czytaj więcej...

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i będzie stosowane  w krajach UE od 25 maja 2018 r. W ramach naszych starań, w celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Warszawska Spółdzielnię Mieszkaniową, przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

Czytaj więcej...