O spółdzielniach mieszkaniowych w Europie

Ludzie na pierwszym miejscu

Opracowane przed kilku laty przez Cooperative Housing International (CHI), czyli organizację spółdzielni mieszkaniowych działającą w ramach Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, kompendium na temat tej branży spółdzielczej na świecie, przypomina, że spółdzielnie „mają jeden wspólny podstawowy element: członkowie kolektywnie posiadają zasoby mieszkaniowe, w których żyją i/lub nimi zarządzają. To nie jest jakieś miejsce do przebywania; to jest dom”. W Europie są one takim domem dla około 13 milionów rodzin, a więc co najmniej 40 milionów osób, więcej niż wynosi cała ludność Polski!

Czytaj więcej...

W duchu sąsiedzkiej wspólnoty – patronat „Życia WSM”

To co minęło – WSM, jaki pamiętam

Moja rodzina wprowadziła się na Żoliborz do WSM w latach trzydziestych XX wieku. Zamieszkała na VIII kolonii. Tu na wsm-owskim Żoliborzu rozwijał się ruch spółdzielczy, wszelkie formy pomocy wzajemnej, aktywności kulturalnej i sportowej. Ciocia Krysia i jej mąż aktywnie w tym uczestniczyli.

Czytaj więcej...

Czy warto ograniczyć koszenie trawników?

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, odpowiedzialny za utrzymanie zieleni żoliborskiej na głównych ulicach oraz w dwóch parkach, już zdecydował się na istotną zmianę sposobu „prowadzenia” zieleni. Przeszedł z intensywnego na pielęgnowanie w sposób ekstensywny, czyli np. mniej koszenia trawy. Dlaczego tak? O tym poniżej.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

informujemy, że osoby ubiegające się o nabycie lokali w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mogą stać się celem oszustów podszywających się za pośredników w kontaktach ze Spółdzielnią.

Czytaj więcej...

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i będzie stosowane  w krajach UE od 25 maja 2018 r. W ramach naszych starań, w celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Warszawska Spółdzielnię Mieszkaniową, przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

Czytaj więcej...

Wynajem lokalu użytkowego o pow. 24,10 m²

Społeczny  Dom Kultury Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

zaprasza do wynajmu lokalu użytkowego:

– na  pomieszczenie biurowe o powierzchni 24,1m²  na Ip. budynku Społecznego Domu Kultury WSM w Warszawie przy ulicy Juliusza Słowackiego 19A.

Czytaj więcej...

INFORMACJA

Szanowni Państwo, informujemy, że w zakładce Eksploatacja systemu E-BOK, dla zalogowanych członków WSM dostępne są do odczytu Protokoły z posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej WSM. Protokoły zostały zanonimizowane w szczególności o dane osobowe członków i  pracowników WSM.

WAŻNA INFORMACJA DLA CZŁONKÓW OCZEKUJĄCYCH

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadamia, że na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze Członkowie Spółdzielni (w tym również Członkowie Oczekujący), którym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z dniem 09.09.2017 r. z mocy prawa utracili członkostwo w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Czytaj więcej...

Stanowisko pracy: Administrator

Opis stanowiska:

 • Weryfikacja faktur i rozliczanie kosztów związanych z dostawcami mediów tj. wody zimnej i odprowadzania ścieków, podgrzewu ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wywozu nieczystości.
 • Współudział w opracowywaniu planów gospodarczo-finansowych osiedla w zakresie:
 1. podatków od nieruchomości,
 2. wieczystego użytkowania gruntu
 3. opłat przekształceniowych.
 • Rozliczenie kosztów energii elektrycznej oraz dekretacja faktur w podziale na nieruchomości i typy lokali.
 • Terminowe sporządzanie informacji CIT MIT o środkach trwałych oraz przychodach.
 • Korespondencja z mieszkańcami w zakresie prowadzonych spraw.
 • Obsługa programu Papirus w zakresie rozliczania mediów.

WYMAGANIA:

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza zlecić rozbudowę rozdzielni głównej budynku biurowego przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie.

Zakres prac obejmuje:

 1. Dodatkowe zasilanie o mocy 50kW obejmujące w szczególności układ pomiarowy półpośredni.
 2. Wykonanie uziemienia rozdzielni głównej.
 3. Przebudowę rozdzielni głównej i jej rozbudowę.
 4. Po stronie wykonawcy znajduje się w relacjach z Innogy Stoen Operator oraz Innogy Polska S.A.:

- pozyskanie warunków technicznych zasilania,

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza zlecić wykonanie inwentaryzacji wad budynków mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Niedzielskiego w Warszawie.

Zakres prac powinien obejmować:

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa , Administracja Osiedla WSM Żoliborz II

poszukuje osoby na stanowisko Inspektora  ds. techniczno -administracyjnych

Miejsce pracy: Warszawa Żoliborz

Opis stanowiska:

 • nadzór formalny i merytoryczny nad pracami remontowymi wykonywanymi na terenie Osiedla,
 • skuteczne i niezwłoczne reagowanie w przypadku awarii,
 • współpraca z branżowymi Inspektorami Nadzoru,
 • nadzór nad konserwacją nieruchomości Osiedla,
 • udział w komisjach powoływanych w przypadku powstania awarii,
 • prowadzenie korespondencji dot. spraw technicznych,
 • przygotowanie danych do refaktur i rachunków lokatorskich,
 • przyjmowanie zgłoszeń o awariach

  Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa - jedna z najstarszych Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie poszukuje stażysty/tki.

Czym będziesz się zajmować:

 1. Uczestnictwem w tworzeniu procesów niezbędnych do prowadzenia inwestycji w Zakładzie Nadzoru Inwestorskiego oraz w celu usprawnienia pracy  w Dziale Członkowsko-Lokalowym
 2. Zarządzaniem dokumentacją związaną z prowadzeniem inwestycji i administrowania budynkami mieszkalnymi
 3. Kontrolą dokumentów niezbędnych do zatwierdzania wykonanych usług i robót budowlanych
 4. Kontrolą kompletności i prawidłowości dokumentów sporządzanych przez komórki organizacyjnie
 5. Archiwizacją dokumentów
 6. Organizacją narad koordynacyjnych i obsługą administracyjną spotkań
 7. Przekładanie dokumentów do skoroszytów/teczek/kopert zgodnie z zaleceniami IODO i inne wymagane czynności dotyczące ochrony danych osobowych,
 1. Pomoc w archiwum akt członkowskich
 2. Kopiowanie/skanowanie dokumentów
 3. Udzielanie informacji interesantom /ustnych i/lub telefonicznych/
 4. Tworzenie/uzupełnianie elektronicznych rejestrów/spisów/formularzy związanych z obsługą dokumentacji członkowskiej

Preferowane cechy kandydatów:

Czytaj więcej...

ZARZĄD WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

Inspektor ds. Inwestycji

Miejsce pracy:  Warszawa, Zakład Nadzoru Inwestorskiego

Opis stanowiska:

Do zadań będzie należeć:

 • współpraca przy tworzeniu Specyfikacji Warunków Zamówienia,
 • opracowanie założeń projektowych,
 • wsparcie projektantów w procedurach administracyjnych,
 • tworzenie harmonogramów inwestycji i budżetu,
 • raportowanie przebiegu projektów,
 • koordynacja prac projektantów i procesu realizacji,
 • kontrola przebiegu procesu budowlanego i jego kluczowych parametrów,
 • koordynacja zmian lokatorskich,

  Czytaj więcej...