Warszawa 16.05.2017 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie,

działając na podstawie § 77  ust. 1 oraz § 73 ust. 2  Statutu Spółdzielni,

zwołuje WALNE ZGROMADZENIE członków WSM

Obrady odbędą się

 w sali nr 1 SDK w Warszawie przy ul. Słowackiego 19a   o godz. 1700

 1. 06.06.2017 r. /wtorek/ Żoliborz II, Żoliborz III, Niedzielskiego.
 2. 08.06.2017 r. / czwartek/ Żoliborz IV, Młociny, Hery.
 3. 20.06.2017 r. / wtorek/  Wawrzyszew, Wawrzyszew Nowy, Latyczowska.
 4. 22.06.2017 r./ czwartek/  Piaski, Bielany, Nowodwory, Członkowie Oczekujący.

 

z następującym projektem porządku obrad:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego.
 2. Wybór prezydium WZ.
 3. Przyjęcie porządku obrad WZ.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wyborczej WZ.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2016 r.
 7. Informacja o przeprowadzonej lustracji kompleksowej za lata 2013 – 2015 oraz inwestycyjnej za 2015 r.
 8. Informacja nt. realizacji wniosków/uchwał Walnego Zgromadzenia 2016 r.
 9. DYSKUSJA.
 10. Podjęcie uchwały w sprawiezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego WSM za 2016 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia wyników finansowych WSM za 2016 r.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia/ nie udzielenia absolutorium członkom Zarządu WSM za 2016 r.
1)      Prezesowi Zarządu Maciejowi Stasiełowiczowi
2)      Zastępcy Prezesa Zarządu Urszuli Grzybowieckiej
3)      Zastępcy Prezesa Zarządu Adamowi Walczakowi
 
 1. Wybory członków RN.
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy. Dz. ew. nr 5/1 o pow. 5.026 m² z obrębu 7-02-04.
 3. Podjęcie uchwał dotyczących odwołań od uchwał Rady Nadzorczej w sprawie pozbawienia praw członkowskich:
1)      Pani Renaty Franczuk od Uchwały RN nr 130/2016 z dnia 12.09.2016 r.
2)      Pana Wiesława Tkaczyka od Uchwały RN nr 166/2016 z dnia 10.10.2016 r.
3)      Pani Wiesławy Grudnik od Uchwały RN nr 1/2017 z dnia 30.01.2017 r.
 
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania  tytułu „Zasłużonego Członka Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  w  Warszawie”.
 2. Zamknięcie obrad.

UWAGA

W poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia udział biorą TYLKO członkowie Spółdzielni zamieszkali

w wyznaczonych Osiedlach. W czwartej części WZ udział biorą, również Członkowie Oczekujący.

Prosimy o przybycie z dowodem tożsamości i legitymacją członkowską WSM niezbędną przy podpisywaniu listy obecności

i otrzymania mandatu uprawniającego do udziału w głosowaniu.

Członkowie WSM do dnia 22.05.2017 r. mają prawo zgłaszania projektów uchwał oraz wniosków i żądania ich zamieszczenia w porządku obrad oraz składania zgłoszeń kandydatów do Rady Nadzorczej.

         Do projektów uchwał, Członkowie WSM mają prawo zgłaszania poprawek do 02.06.2017 r. włącznie (par. 79 ust. 6 Statutu )

Członkowie WSM mają prawo zapoznać się ze sprawozdaniami i projektami uchwał które od 16.05.2017 r. będą wyłożone

w siedzibach Administracji Osiedli WSM i Biurze Zarządu ( pok. 103) oraz na stronie internetowej WSM.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Administracjach Osiedli i Biurze Zarządu pok. nr  103 tel. 22 561 34 16.

 1. Żoliborz II ul. ks. T. Boguckiego 1 -  tel. (22) 839 34 92 ,
 2. Żoliborz III ul. Braci Załuskich 7 -  tel. (22) 203 45 80,
 3. Żoliborz IV ul. Dolnośląska 3 -  tel. (22) 568 97 87,
 4. Piaski ul. Broniewskiego 71 - tel. (22) 669 52 52,
 5. Bielany ul. Daniłowskiego 3 - tel. (22) 834 34 42,
 6. Młociny ul. Wrzeciono 14a - tel. (22) 835 24 96,
 7. Wawrzyszew ul. Wolumen 25a - tel. (22) 864 63 83,
 8. Wawrzyszew Nowy ul. Petofiego 7/2 – (22) 896 13 12,
 9. Nowodwory ul. Ciołkosza 4  - tel. (22) 676 83 02,
 10. Latyczowska ul. Kompasowa 10 - tel. (22) 870 11 22,
 11. Hery ul. Hery 11 - tel. (22) 638 76 23, 
 12. Niedzielskiego ul. Niedzielskiego 2B - tel. (22) 427 19 93,
 13. Biuro Zarządu WSM ul Elbląska 14  (pok. 103) tel.(22) 561 34 16.

Zapraszamy na akcję sadzenia drzew na Osiedlu Szmaragdowym

27.05.2017 r. godz. 10:00 - 14:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NABYCIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do udziału w  przetargu, którego przedmiotem jest nabycie prawa ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych, nabycie udziału we współwłasności garaży wielostanowiskowych oraz nabycie ekspektatywy prawa ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych w trybie art.11 ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie przetarg 06.06.pdf)Szczegóły

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NOWEJ INWESTYCJI

WSM Osiedle Szmaragdowe

www.szmaragdowe.wsm.pl

 

Osiedle Szmaragdowe znajduje się w rejonie ulicy Talarowej i Ceramicznej w Dzielnicy Białołęka.

Czytaj więcej...

Informujemy, że nowa aplikacja informacji lokatorskiej została uruchomiona we wszystkich jednostkach WSM.

Aby ją uruchomić należy założyć konto w administracji swojego osiedla.

Konto może założyć właściciel lokalu po okazaniu dokumentu ze zdjęciem.

 

Logowanie do aplikacji jest dostępne w zakładce EKSPLOATACJA -> APLIKACJA.

Dział Techniczno-Eksploatacyjny WSM

 

zaprasza do złożenia oferty na remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego 5 m. 55 na Osiedlu Piaski oraz remontu lokali mieszkalnego przy ul. Przy Agorze 3 m. 66 na Osiedlu Młociny w Warszawie.

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 533 161 701.

 

Dział Techniczno-Eksploatacyjny WSM

 

zaprasza do złożenia oferty na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego nr 1 – przedszkole na lokal mieszkalny nr 1/2 w budynku wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego 11B w Warszawie na Osiedlu Żoliborz IV.

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 533 161 701”

 

Administracja Osiedla WSM „Piaski”

 

informuje, że posiada do wynajęcia dwa lokale:

 1. o pow. 145,05 m2  (65,05 m2 w parterze i 80 m2 w piwnicy) w budynku Administracji  przy ul. Broniewskiego 71. Lokal wyposażony jest w instalację  elektryczną,  c.o. i c.c.w.
 2. o pow. 21 m2   w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego18, Lokal wyposażony jest w instalację  elektryczną,  c.o. i c.c.w.

  Czytaj więcej...

Administracja Osiedla Bielany

ogłasza konkurs ofert na wynajem magazynu o pow. 24,14 m² znajdującego się w pawilonie przy ul. Daniłowskiego 2/4, w kondygnacji piwnicznej.

Czytaj więcej...

Administracja Osiedla Bielany

 w Warszawie ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego o pow. 47 m² znajdującego się w pawilonie przy ul. Żeromskiego 4B, w kondygnacji piwnicznej.
Wyposażony jest w węzeł sanitarny, centralnego ogrzewania oraz licznik elektryczny.
Oferty należy składać w biurze przy ul. Daniłowskiego 3, w godz. 8°° - 15°° pok. nr 7, tel. (22) 834 28.
 • Typ lokalu:     lokal użytkowy
 • Typ oferty:      najem
 • Powierzchnia: 47 m2
 • Opiekun 1:      Administracja Osiedla Bielany
 • Opis lokalu:    2 pomieszczenia

Ogłoszenie o wolnych powierzchniach użytkowych w SDK

 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do kontaktu w sprawie wynajęcia powierzchni użytkowych w Społecznym Domu Kultury przy ul. Słowackiego 19a:

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wolnych miejscach postojowych w hali garażowej

 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do kontaktu w sprawie wynajęcia miejsca postojowego w hali garażowej znajdującej się w budynku Biura Zarządu, ul. Elbląska 14. Szczegóły warunków najmu u pracowników Biura:

Czytaj więcej...

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA „PIASKI”

 

Posiada do wynajęcia 4 miejsca w hali garażowej przy ul. Literackiej 9/9a, Literackiej 13 oraz Literackiej 15d/15e.

Szczegóły warunków najmu u administratora budynku lub pod nr. tel 669-52-52 w. 5.