PRZETARG WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

ogłasza przetarg dwustopniowy na:

na wybór:

GENERALNEGO REALIZATORA INWESTYCJI do Wspólnego Przedsięwzięcia w czynnościach faktycznych oraz prawnych, mających na celu kompleksowe zrealizowanie w imieniu i na rzecz Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej procesu realizacji Inwestycji Budowlanej pn: „OSIEDLE SZMARAGDOWE II”, na terenie nieruchomości dz. nr ew. 58/3, 68 i 69 z obrębu: 4-03-06 przy ul. Ceramicznej, Warszawa – Białołęka

Czytaj więcej...

O spółdzielniach mieszkaniowych w Europie

Ludzie na pierwszym miejscu

Opracowane przed kilku laty przez Cooperative Housing International (CHI), czyli organizację spółdzielni mieszkaniowych działającą w ramach Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, kompendium na temat tej branży spółdzielczej na świecie, przypomina, że spółdzielnie „mają jeden wspólny podstawowy element: członkowie kolektywnie posiadają zasoby mieszkaniowe, w których żyją i/lub nimi zarządzają. To nie jest jakieś miejsce do przebywania; to jest dom”. W Europie są one takim domem dla około 13 milionów rodzin, a więc co najmniej 40 milionów osób, więcej niż wynosi cała ludność Polski!

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

informujemy, że osoby ubiegające się o nabycie lokali w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mogą stać się celem oszustów podszywających się za pośredników w kontaktach ze Spółdzielnią.

Czytaj więcej...

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i będzie stosowane  w krajach UE od 25 maja 2018 r. W ramach naszych starań, w celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Warszawska Spółdzielnię Mieszkaniową, przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

Czytaj więcej...

INFORMACJA

Szanowni Państwo, informujemy, że w zakładce Eksploatacja systemu E-BOK, dla zalogowanych członków WSM dostępne są do odczytu Protokoły z posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej WSM. Protokoły zostały zanonimizowane w szczególności o dane osobowe członków i  pracowników WSM.

Wynajem lokalu użytkowego o pow. 24,10 m²

Społeczny  Dom Kultury Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

zaprasza do wynajmu lokalu użytkowego:

– na  pomieszczenie biurowe o powierzchni 24,1m²  na Ip. budynku Społecznego Domu Kultury WSM w Warszawie przy ulicy Juliusza Słowackiego 19A.

Czytaj więcej...

WAŻNA INFORMACJA DLA CZŁONKÓW OCZEKUJĄCYCH

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadamia, że na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze Członkowie Spółdzielni (w tym również Członkowie Oczekujący), którym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z dniem 09.09.2017 r. z mocy prawa utracili członkostwo w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 410,74 m² znajduje się w budynku Społecznego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 19a w Warszawie, dzielnica Żoliborz. Lokal jest wyremontowany i nadaje się do korzystania w szczególności w celu prowadzenia działalności biurowej. Lokal składa się z: recepcji/lobby, 6 pomieszczeń biurowych, korytarza, dwóch WC oraz pomieszczenia gospodarczego.

Okres najmu:  

    Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Zarządu WSM przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, w Kancelarii (pok. nr 7) do dnia 26.08.2019 r. do godziny 15:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego w SDK”. Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 27.08.2019 r.

Czytaj więcej...