• 11.12.1921

  grupa działaczy PPS i nie tylko, w skład której wchodzili m.in. Jan Hempel, Maria Orsetti, Stanisław Tołwiński, Stanisław Szwalbe, Bolesław Bierut, powołuje pierwszą 9-osobową Radę Nadzorczą Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 • 24.01.1922

  Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował statut WSM, określając jej cele tj. „dostarczanie i wydzierżawianie członkom tanich i zdrowych mieszkań budowanych drogą samopomocy zbiorowej przy poparciu instytucji państwowych i komunalnych, zaspokajania wspólnymi siłami kulturalnych potrzeb członków”.

 • 01.02.1922

  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zostaje wpisana do rejestru Sądu Okręgowego w Warszawie.

 • 04.06.1923

  Okręgowa Dyrekcja Robót Publicznych przydziela WSM działkę na Żoliborzu przy Placu Wilsona.

 • 12.12.1925

  wmurowano kamień węgielny pod budowę pierwszego budynku (zniszczonego w czasie powstania warszawskiego, odbudowanego po wojnie wg innego projektu; mieści się tam kino „Wisła”) przy pl. Wilsona.

 • 09.01.1927

  oddano pierwszych 28 mieszkań w I kolonii WSM. Dom zaprojektował Brunon Zborowski.

 • 21.10.1928

  położenie kamienia węgielnego pod budowę III i IV kolonii WSM.

 • 1928

  rozpoczyna działalność Dom Spółdzielczy, w którym znajduje siedzibę: przedszkole, bursa dla robotników i Stowarzyszenie „Szklane Domy”.

  Powstaje Teatr Kukiełkowy „Baj”.

 • 1929-1933

  powstają kolonie: III, IV, V, VI, VII, VIII; trwają przygotowania do budowy osiedla Rakowiec.

 • 1931

  zostają wydane pierwsze numery gazety „Życie WSM”, która z przerwami wychodzi do dziś, a w ubiegłym roku obchodziła swoje 85-lecie.

 • 04.04.1933

  rozpoczyna działanie Teatr im. Stefana Żeromskiego prowadzony społecznie przez Irenę Solską oraz kino Żoliborz (później Kino Tęcza).

 • 1938

  powstaje Klub Sportowy „Siła”.

 • 01.09.1939

  wybuch II wojny światowej, WSM ponosi ogromne straty: Rakowiec niemal w całości został zbombardowany, na Żoliborzu zburzono Kolonię I, spalono kolonie III i VII, poważnie zniszczono kolonię II.

 • Styczeń 1940

  powstaje Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna WSM.

 • Marzec 1942

  WSM przechodzi pod nadzór niemieckiego Zarządu Komisarycznego.

 • 01.08.1944

  przy ul. Suzina padają pierwsze strzały w powstaniu warszawskim.

 • 08.05.1945

  podpisanie bezwarunkowej kapitulacji niemieckich sił zbrojnych, koniec wojny.

 • 16.12.1945

  pierwsze powojenne Walne Zgromadzenie Delegatów WSM.

 • Lipiec 1946

  wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę pierwszego budynku mieszkalnego po wojnie w Warszawie.

  Kolejne lata to odbudowa zniszczeń wojennych i budowa nowych osiedli mieszkaniowych.

 • 1954

  wybudowano Społeczny Dom Kultury.

 • 1956

  rozpoczęto budowę osiedla na Woli (Koło).

 • 1958

  rozbudowa osiedla na Kole, budowa Serka Żoliborskiego i innych budynków na Żoliborzu. Zainicjowano budowę osiedla na Okęciu, rozpoczęto budowę drugiego osiedla na Rakowcu, a także osiedla Piechotków na Bielanach.

 • 1960

  położono kamień węgielny pod budowę nowego osiedla WSM „Sady Żoliborskie”. Rok później dom nr 13 na tym osiedlu otrzymał tytuł Mistera Warszawy.

 • 1961

  rozpoczęto budowę osiedla Młociny.

 • 1962-68

  wybudowano osiedle Zatrasie.

 • 1969-73

  powstaje osiedle Rudawka.

 • 1970

  rozpoczęto budowę osiedla Piaski.

 • 1975

  wybudowano pierwsze domy na Chomiczówce.

 • 1970-1972

  z WSM wydzieliły się Rakowiec, Mokotów, Okęcie i Wola, zaś w 1990 Żoliborz Centralny i Chomiczówka.

 • 1973-1978

  wybudowano osiedle Wawrzyszew.

 • 1992-1998

  wybudowano pierwsze osiedle na Białołęce – Nowodwory.

 • 1999-2001

  powstało osiedle Latyczowska na Pradze Południe.

 • 2004

  powstało osiedle Hery na Woli.

  Wydzielono z osiedla Wawrzyszew osiedle Wawrzyszew Nowy.

 • 2014

  powstało osiedle Niedzielskiego, obecnie zarządzane przez Zarząd.

 • 2016

  powstało osiedle Szmaragdowe na Białołęce.

Skip to content