Wykonanie przyłączy oraz montaż zestawów hydroforowych  w  budynkach przy ul. Broniewskiego 83 i 87.

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg z negocjacjami na: Wykonanie przyłączy oraz montaż zestawów hydroforowych  w  budynkach przy ul. Broniewskiego 83 i 87. Termin składania ofert do dnia 06.10.2023 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Wykonanie wcinek oraz montaż zestawów hydroforowych  w  budynkach przy […]

Nowoczesny Plac Zabaw i Rekreacji w osiedlu WSM Piaski po rewitalizacji

Nowoczesny Plac Zabaw i Rekreacji w osiedlu WSM Piaski po rewitalizacji Sobota, 16 września, była dniem pełnym radości i wspólnoty dla mieszkańców Osiedla WSM Piaski na warszawskich Bielanach. Właśnie tego dnia odbył się „Piknik Sąsiedzki”, który symbolicznie zwieńczył dzieło – oddanie do użytku po rewitalizacji Plastusiowa, placu zabaw i rekreacji przy ul. Kochanowskiego 22. To […]

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do udziału w  przetargach, których przedmiotem jest nabycie prawa ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych, nabycie udziału we współwłasności garaży wielostanowiskowych oraz nabycie roszczenia o ustanowienie odrębnej własności do lokali mieszkalnych.

Tutaj wersja ogłoszenia w PDF Druk oferty do pobrania i wypełnienia OGŁOSZENIE O PRZETARGACH Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do udziału w  przetargach, których przedmiotem jest nabycie prawa ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych,  nabycie udziału we współwłasności garaży wielostanowiskowych oraz  nabycie roszczenia o ustanowienie odrębnej własności do lokali  mieszkalnych. I. Nazwa i adres Organizatora przetargu: […]

Wykonanie i montaż 3 stalowych altan gospodarczych przy ulicach: Włościańskiej, Popiełuszki i Broniewskiego w Warszawie.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Żoliborz III z siedzibą w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg dwustopniowy na: wykonanie i montaż 3 stalowych altan gospodarczych przy ulicach: Włościańskiej, Popiełuszki i Broniewskiego w Warszawie. Wymagany termin wykonania robót: nie później niż do 15.12.2023 r. Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć bezpłatnie […]

Regulamin konkursu „Zielona WSM”

Regulamin konkursu   1 Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu „Zielona WSM” jest Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie. Celem konkursu jest propagowanie wśród członków i mieszkańców Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (dalej – WSM) potrzeby dbania o estetykę Osiedla poprzez pielęgnację przydomowych ogrodów, ukwiecanie balkonów, okien czy parapetów. W konkursie mogą wziąć udział członkowie i mieszkańcy zasobów WSM. Konkurs odbywa się raz w roku. […]

Nowy numer „Życia WSM”

Nowy numer „Życia WSM” Na naszej stronie zamieściliśmy nowe wydanie „Życia WSM”. Papierowa wersja dotrze do Spółdzielni w poniedziałek. W numerze m.in.: Materiały na Walne Zgromadzenie Druga część relacji z Zebrań Mieszkańców Zielona WSM – III edycja konkursu na najładniejszy ogród, balkon czy ukwiecone okno Z prac Zarządu WSM Z prac Rady Nadzorczej WSM Słynny „szkieletor” na […]

Skip to content