Osiedle Rudawka

Adres administracji

Administracja Osiedla WSM Rudawka
01-736 Warszawa,
ul. Dolnośląska 3

Telefon

+48 22 568 97 87

 


Godziny pracy Administracji

Dzień Godziny pracy Administracji Godziny przyjęć interesantów
Poniedziałek
7:30 - 17:00
12:00 - 16:30
Wtorek
7:30 - 15:30
10:00 - 14:00
Środa
7:30 - 15:30
nie ma przyjęć
Czwartek
7:30 - 15:30
10:00 - 14:00
Piątek
7:30 - 15:30
10:00 - 14:00

 


Dyrekcja

Dyrektor Osiedla Zastępca Dyrektora Osiedla ds. Technicznych Główna Księgowa
Marzena Bieńkowska

tel: 22 568 97 87

zapisy poprzez sekretariat lub osobiście

Elżbieta Kobalczyk-Witek

tel: 22 568 97 87

 


Nadzór i opieka nad mieniem Spółdzielni oraz jej członków w zakresie prawidłowej eksploatacji budynków

Administrator/Dział Jakie nieruchomości Telefon

Sekretariat/Kancelaria

22 568 97 87

Zgłoszenia/Dział techniczny

22 568 97 61, 22 568 97 89

Administratorzy budynków

22 568 97 68, 22 568 97 69

Rozliczenia z mieszkańcami

22 568 97 65
Dorota Częścik

ul. Elbląska 37/41/45/47

ul. Izabelli 2/4/6//8

ul. Jasnodworska 2/4/6/8/9/10/11/12/13/14/15/16

22 568 97 68
Aneta Boryczka

ul. Broniewskiego 33

ul. Elbląska 55/57/59/61/63/65/67

ul. Izabelli 10/12/14/16/18/20

ul. Saperska 1/3/6

22 568 97 69
Anna Marciniak
Kierownik ds. eksploatacji
22 568 97 69

 


Telefony dyżurne i alarmowe służb konserwacyjnych obsługujących teren Osiedla

Firma/Pracownik Stanowisko/Zakres Telefon

KOZAK

Pogotowie inst. wod.-kanaliz. awarie domowe
22 666 17 14, 22 666 17 15

ELK-MAR

Pogotowie elektryczne w budynkach
513 039 429

VEOLIA

Zasilanie od godz. 15:30
993

INSTSAN

Pogotowie C.O.
513 823 831, 501 028 093

HUMA

Konserwacja instalacji domofonowej godz. 10:00 - 18:00 w dni powszednie.

Serwis systemów niskoprądowych - domofony, system kontroli dostępu do garażu - Saperska 1, 3, 6

22 839 93 01

SHINDLER POLSKA

Awarie dźwigów - Saperska 1, 3, 6 i Dolnośląska 3
800 707 401
Awarie dźwigów w godz. 16:00 - 7:00
22 757 69 90

AVVIAMENTO

Konserwacja wentylacji mechanicznej Saperska 1, 3, 6
604 410 170

HJS GENERAL

Konserwacja systemu sygnalizacji p.poż., oddymianie klatek schodowych - Saperska 1, 3, 6
605 062 165

ELEMATYK

Brama garażowa serwis - Saperska 1, 3, 6
600 408 328
Anna Wasiak
Kierownik ds. technicznych i ogólnobudowlanych
22 568 97 64
Monika Pawęcka
Dział techniczny/zgłoszenia
22 568 97 62
Robert Fajkowski
Dział techniczny/zgłoszenia
22 568 97 61

 


Wykaz telefonów awaryjnych po godzinach pracy Administracji Osiedla

Telefony Alarmowe

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
KOMISARIAT POLICJI – 997
STRAŻ POŻARNA – 998
STRAŻ MIEJSKA – 986

Pogotowie gazowe – 992
Centrum powiadamiania ratunkowego – 112

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

POGOTOWIE MPWiK 22 445-50-00 lub 994
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 22 821-51-11 lub 22 821-31-31

OŚWIETLENIE (latarnie uliczne) 662-055-027

 


Rada Osiedla

Skład Rady Osiedla WSM „RUDAWKA”
kadencja  2022-2025

PREZYDIUM  RADY  OSIEDLA

 1. Przewodnicząca Rady Osiedla  -Ewa Jakubiak
 2. Zastępca Przewodniczącej RO -Michał Suski
 3. Sekretarz RO – Lidia Pułas
 4. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Stefania Dobrzańska
 5. Członek RO – Aleksander Makieła
 6. Członek RO – Bożena Witkowska

      Kontakt : rada.osiedla@wsm-rudawka.pl

 


Zasoby Osiedla „Rudawka”

 • Powierzchnia gruntu – 110 460 m² w tym tereny zielone 47 775 m² ,
 • Powierzchnia użytkowa – 95 628  m² w tym lokale mieszkalne  – 82 668 m².
 • Ilość budynków  38 w tym 37 budynków mieszkalnych o łącznej liczbie mieszkań 1889.

Stare zasoby:

 • 1 budynek 9-piętrowy, jednoklatkowy, 100 lokali mieszkalnych plus 9 lokali użytkowych;
 • 1 budynek 10-piętrowy, jednoklatkowy, 175 lokali mieszkalnych plus 7 lokali użytkowych;
 • 5 budynków 10-piętrowych, jednoklatkowych o zróżnicowanej liczbie lokali mieszkalnych;
 • 27 budynków 4-piętrowych, trzyklatkowych po 30 lokali mieszkalnych.

Nowe zasoby:

 • 1 budynek o zróżnicowanych kondygnacjach, czteroklatkowy, 67 lokali mieszkalnych plus 2 lokale użytkowe, 2 hale garażowe;
 • 1 budynek o zróżnicowanych kondygnacjach, trzyklatkowy, 41 lokali mieszkalnych, 2 hale garażowe;
 • 1 budynek 3 piętrowy, jednoklatkowy, 11 lokali mieszkalnych, 2 garaże, 1 hala garażowa;
 • 1 budynek usługowy – biuro Administracji Osiedla

Na Osiedlu znajdują się:

 • 3 place zabaw, 
 • 2 przedszkola,
 • 1 szkoła,
 • 1 parking ogrodzony z 51 miejscami postojowymi.

Liczba mieszkańców-  około 3000 osób.

Napisz do nas:

  *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej. Administratorem danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności. (wymagane)

   


  Galeria zdjęć osiedla

  Skip to content