Czytając, przeglądając czy używając serwis internetowy www.wsm.pl akceptujecie Państwo zasady zawarte w „Polityce Prywatności”. WSM jako właściciel serwisu internetowego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w „Polityce Prywatności”. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników portalu. Jeśli nie zgadzacie się Państwo z „Polityką Prywatności”, prosimy nie odwiedzać serwisu.

Kontakt z IOD:

 •  mailowo: iod@wsm.pl
 •  korespondencyjnie: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa (01-771) Warszawa, ul. Elbląska 14 z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych”

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ulicy Elbląskiej 14 01-737 Warszawa  

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z wymianą informacji w celach biznesowych (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO). Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z umową, w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym zakresie (podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Inspektor ochrony danych

Osoby z którymi można się skontaktować w przypadku  pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych to Inspektor Ochrony Danych – Krzysztof Krzyżanowski. Można się z nim skontaktować w następujący sposób:

 •  mailowo: iod@wsm.pl
 •  korespondencyjnie: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 01-737 Warszawa ul. Elbląska 14 z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych”
 

Czas przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzane będą do czasu udzielenia odpowiedzi lub w terminach określonych przez określone przepisy prawa i do momentu przedawnienia roszczeń.

Twoje uprawnienia

Ponieważ przetwarzamy Państwa dane, mają Państwo prawo do:

 •     dostępu do treści swoich danych
 •     sprostowania danych
 •     usunięcia danych
 •     ograniczenie przetwarzania
 •     prawo do wniesienia sprzeciwu
 •     prawo do przeniesienia danych
 •     prawo do cofnięcia zgody w dowolnym monecie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 •     wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Nie będziemy przetwarzali Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie będziemy Państwa profilowali.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów trzecich

Nie będziemy przekazywali Państwa danych osobowych podmiotom trzecim.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Nie będziemy przekazywali Państwa danych osobowych do państw trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podane przy okazji wysyłania informacji, innych materiałów związanych z WSM są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie mamy możliwości zabezpieczenia Państwa przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Państwu nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają „Polityce Prywatności”.

Cookies (ciasteczka)

Niektóre obszary WSM mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Przykładem wykorzystania cookies na stronie www może być tzw. pop-up window informujący o zaletach Spółdzielni i zachęcający do jego oglądania. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Używamy następujących plików cookies

 • „sesyjne” oraz „monitorujące” są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Cookies sesyjne oraz monitorujące służą wyłącznie do odróżnienia osób odwiedzających serwis.
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
 • „statystyczne” umożliwiają zbieranie informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony, dane te mogą być przekazywane do panelu analitycznego Google Analytics,
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej.
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do Państwa oczekiwań.
 • „społecznościowe” – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych z których Państwo korzystają, z serwisem.
Skip to content