Regulamin konkursu „Zielona WSM”

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu „Zielona WSM” jest Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie.
 2. Celem konkursu jest propagowanie wśród członków i mieszkańców Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (dalej – WSM) potrzeby dbania o estetykę Osiedla poprzez pielęgnację przydomowych ogrodów, ukwiecanie balkonów, okien czy parapetów.
 3. W konkursie mogą wziąć udział członkowie i mieszkańcy zasobów WSM.
 4. Konkurs odbywa się raz w roku.

 

 • 2 Kategorie konkursowe
 1. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
  1. ogród;
  2. balkon;
  3. okno

 

 • 3 Zgłoszenia
 1. Zgłoszenie można złożyć osobiście w kancelarii Biura Zarządu WSM (ul. Elbląska 14,
  01-737 Warszawa) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Organizatora, lub pocztą elektroniczną na adres sekreteriat@wsm.pl w okresie od 15 lipca do 31 sierpnia danego roku. Decyduje data wpływu do Organizatora.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko Zgłaszającego;
  2. adres Zgłaszającego;
  3. nazwę Osiedla WSM, w którym mieszka Zgłaszający;
  4. kategorię, w której Zgłaszający bierze udział;
  5. maksymalnie 5 zdjęć ogrodu, balkonu lub okna;
  6. oświadczenie o zgodzie na publikację zdjęć na łamach „Życia WSM”, strony internetowej WSM i profilu WSM na Facebooku.
 3. Można zgłosić się tylko w jednej kategorii.
 4. Nie można zgłaszać innych osób.

 

 • 4 Kapituła konkursu i wybór zwycięzcy
 1. W skład Kapituły konkursu wchodzą członkowie Zarządu WSM, Redaktor naczelny „Życia WSM” oraz Koordynator działalności społeczno-kulturalnej WSM.
 2. Obradom Kapituły przewodniczy Prezes WSM.
 3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.
 4. Kapituła w każdej kategorii konkursowej wybiera trzy zgłoszenia, przyznając I, II i III miejsce. Kapituła może też zdecydować o przyznaniu I miejsca i wyróżnień.
 5. Wyniki konkursu zostają ogłoszone w pierwszym powakacyjnym numerze „Życia WSM”.

 

 • 5 Nagrody
 1. Zdobywca I miejsca otrzymuje talon o wartości 250 złotych do wybranego sklepu ogrodniczego. Organizator może, w porozumieniu ze zwycięzcą, przyznać inną nagrodę o wartości 250 złotych.
 2. Zdobywca II miejsca otrzymuje talon o wartości 150 złotych do wybranego sklepu ogrodniczego. Organizator może, w porozumieniu ze zwycięzcą, przyznać inną nagrodę o wartości 150 złotych.
 3. Zdobywca III miejsca otrzymuje talon o wartości 100 złotych do wybranego sklepu ogrodniczego. Organizator może, w porozumieniu ze zwycięzcą, przyznać inną nagrodę o wartości 100 złotych.
 4. Zdobywcy nagród i wyróżnień otrzymują pamiątkowe dyplomy.
 5. Wręczenie nagród następuje na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej WSM.
Skip to content